Zamknij
REKLAMA

Senator Rybicki w sprawie wycinki drzew. Wiceminister Siarka odpiera zarzuty. Wycinkę drzew zatwierdził rząd Ewy Kopacz

22:39, 06.04.2021 | Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps
Skomentuj
REKLAMA

"Wysokość pozyskania drewna w lasach okalających Trójmiasto, wynikająca z potrzeb hodowlanych i sanitarnych drzewostanów, została wyznaczona w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk, zatwierdzonym w 2015 r. przez ówczesnego Ministra Środowiska." - czytamy w odpowiedzi wiceministra Edwarda Siarki.

W dniach od 8.12.2014 r. do 29.12.2014 r. był wyłożony projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 – 2024. W 2015 roku ówczesny Minister Środowiska (w rządzie PO-PSL Ewy Kopacz) Maciej Grabowski zatwierdził i nadzorował działania związane z wdrożeniem planu.

Wycinka drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym bulwersuje nie tylko mieszkańców Trójmiasta. Głos w tej sprawie zabrał gdyński senator Sławomir Rybicki. Skierował oświadczenie do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.

„W ostatnich latach drastycznie zwiększyła się wycinka drzew. Polska w skali europejskiej jest w gronie państw, które najbardziej wycinają swoje lasy. Jak wynika z publicznie dostępnych danych, w latach 2016–2018 wycinka drzew zwiększyła się aż o 58% w stosunku do lat 2004–2015. Naukowcy alarmują, że zmiany klimatyczne skutkować będą m.in. wymieraniem lasów. W polskiej strukturze lasów sosna stanowi ok. 60% drzew, a jest ona szczególnie wrażliwa na zmiany klimatyczne. Eksperci rekomendują sadzenie i ochronę buków i dębów, jednak te również wycinane są na dużą skalę. Niestety, intensywna wycinka drzew prowadzona jest także w lasach wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wzbudza to uzasadniony sprzeciw mieszkańców i samorządowców. Wycinane są okazałe drzewa, a przy tym dewastowane są leśne drogi. Trójmiejski Park Krajobrazowy ma szczególne znaczenie i walory przyrodnicze dla aglomeracji trójmiejskiej i jej mieszkańców. Rezolucję w sprawie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjęła Rada Miasta Sopotu.” - napisał w swoim oświadczeniu senator Rybicki.

Wycinka drzewostanu zawsze wzbudza emocje. Plany przyjęte przez rząd PO-PSL są realizowane nadal, gdyż wynika to z długoterminowej polityki leśnej Polski. Zaznaczyć trzeba, że wycinane są drzewa o określonym wieku i obwodzie pnia. Rządy mogą się zmieniać, a drzewa rosną dalej i kiedy przyjdzie ich czas poddawane są ścince. W ich miejsce leśnicy sadzą następne drzewa, które pod przysłowiowy topór trafią za kilkadziesiąt lat.

Senator S. Rybicki skierował do ministra klimatu i środowiska również 5 pytań:

1. Z jakich powodów nastąpiło tak drastyczne zwiększenie wycinki drzew oraz dlaczego prowadzona jest tak intensywna wycinka drzew w polskich lasach?

2. Z jakich powodów zwiększa się wycinka drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

3. Czy w ocenie ministerstwa możliwe jest utworzenie rezerwatu krajobrazowego w ramach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Jeśli nie, to z jakich powodów?

4. Czy ministerstwo przychyli się do stanowiska zawartego w rezolucji, postulującego utworzenie rezerwatu krajobrazowego o powierzchni 400 ha w ramach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

5. Czy dotychczas planowano utworzenie rezerwatów krajobrazowych lub planuje się utworzenie innych parków krajobrazowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym? Jeśli tak, to jakich i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Na powyższe pytania senator uzyskał odpowiedzi podpisane przez Edwarda Siarkę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

„W pierwszej kolejności należy zauważyć, że prezentowana przez Pana Senatora Sławomira Rybickiego ocena prowadzonych w polskich lasach działań gospodarczych nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Określenie „drastyczne wycinki” niesie ze sobą nie tylko negatywną ocenę, ale sugeruje nieprawidłowości, brak umiaru i przestrzegania zasad. Chciałbym zauważyć, że gospodarka leśna w naszym kraju jest prowadzona w sposób zgodny z prawem, a jej fundamentalnym założeniem jest trwałość lasów, pojmowana m.in. jako zachowanie zasobów leśnych. Planowy charakter działań gospodarczych obowiązuje wszystkich właścicieli i zarządców lasów w Polsce. Podstawę wykonywania działań gospodarczych w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa stanowi plan urządzenia lasu, wykonywany przez specjalistyczne podmioty i zatwierdzany na dziesięcioletni okres przez ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zatwierdzany przez starostę uproszczony plan urządzenia lasu. Według właściwej dokumentacji urządzeniowej w lasach gospodarują zarówno Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe), samorządy, jak i osoby oraz podmioty prywatne, do których należy niemal 20% zasobów leśnych kraju.” - czytamy na wstępie odpowiedzi.

„W moim przekonaniu, do błędnych wniosków prowadzi m.in. przyjmowanie w stosunku do gospodarki leśnej zbyt krótkiej perspektywy, na co wydają się wskazywać pierwsze słowa przedmiotowego oświadczenia. Gospodarka leśna to proces, który w konkretnych lokalizacjach zaplanowany jest na okres znacznie dłuższy niż przeciętna długość życia człowieka. Wieloletnim efektem gospodarowania w lasach Polski jest stale rosnący średni wiek drzewostanów, rosnąca lesistość kraju, wzrost tzw. zasobności (ilości drzew i drewna w lasach), a przy tym stabilność lub wzrost populacji gatunków zamieszkujących lasy.” - komentuje słowa senatora wiceminister Siarka.

Na pytanie dotyczące ścinki drzew na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego minister Siarka napisał:

„Na obszarze zajmowanym obecnie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy w latach 60. i 70. XX wieku dość intensywnie pozyskiwano drewno. W kolejnych dwóch dekadach nastąpiło wyraźne obniżenie poziomu pozyskania. Prawdopodobnie obraz z tamtego okresu utrwalił się w pamięci wielu ludzi i stanowi niejako punkt odniesienia dla osób, które oceniają obecną gospodarkę leśną w lasach okalających Trójmiasto. Stąd gdy w latach 2005-2015 pozyskanie drewna wzrosło, pojawiły się głosy krytyki. Należy jednak zaznaczyć, że trendy ilościowe pozyskania drewna w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym są uzasadnione wzrostem wieku i zasobności drzewostanów. Istnieje także inna przyczyna, która wywołuje wrażenie wzrostu pozyskania drewna. Polskie leśnictwo zmienia metody cięć w dojrzałych drzewostanach, odchodząc od zakładanych otwartych zrębów. W ich miejsce (tam gdzie jest to uzasadnione) stosuje się cięcia tzw. częściowe i przerębowe. Nie dochodzi wówczas do odsłaniania większych powierzchni, a drzewa są wycinane punktowo. Takie metody znacznie wydłużają okres odnowienia (czas od rozpoczęcia pierwszych cięć rębnych do uzyskania nowego pokolenia drzew). Ich efektem są drzewostany zróżnicowane wiekowo, w skali 40-60 lat, co jest zjawiskiem pozytywnym dla ekologii lasu. Zamiast zrębu, gdzie jednorazowo usuwano wszystkie drzewa, dziś na tej samej powierzchni drzewa ścina się w kilku nawrotach na przestrzeni kilku dekad. Osoby nie znające zasad gospodarowania w lasach, widzą w tym „nieustanne, ciągłe

i zmasowane wycinki”. Budując przy tym fałszywy obraz lasów intensywnie użytkowanych. Uzupełnię,

że wysokość pozyskania drewna w lasach okalających Trójmiasto, wynikająca z potrzeb hodowlanych

i sanitarnych drzewostanów, została wyznaczona w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk,

zatwierdzonym w 2015 r. przez ówczesnego Ministra Środowiska.” - wyjaśnia Edward Siarka.

 

 

(Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%