Zamknij
REKLAMA

Mieszkańcy Działek Leśnych nie chcą eksperymentów. Ważniejsze jest bezpieczeństwo czy "widzimisię" urzędników? Czy Andrzej Ryński naraża mieszkańców?

13:42, 11.04.2021 | Mariusz Sieraczkiewicz/foto PF
Skomentuj
REKLAMA

Mieszkańcy dzielnicy Działki Leśne w Gdyni skierowali do ZDiZ oraz Prezydenta Gdyni i Rady Dzielnicy sprzeciw dotyczący zmiany organizacji ruchu na ul. Olsztyńskiej. Podobny sprzeciw jest tworzony dla zmian proponowanych na ul. Szczecińskiej i Sztumskiej - nadal są zbierane podpisy.

Temat wyszedł na światło dzienne gdy radni dzielnicy dostali porządek obrad z 3 uchwałami do zaopiniowania. Gdy Rada Dzielnicy nie była zainteresowana przedstawieniem tej informacji w ramach konsultacji na stronie rady na FB, informacja ta pojawiła się na kilku innych stronach dot. dzielnicy z prośbą o wyrażenie swojej opinii. Jednocześnie zachęcano mieszkańców do zarejestrowania się w radzie dzielnicy na sesji on line, a żeby móc wziąć udział bezpośredni.

Opinie dotyczące wprowadzanych zmian ogólnie były niepochlebne, czego konsekwencją są oba sprzeciwy. Pod sprzeciwem podpisało się osobiście 164 osoby i 121 on line. Może nie jest to dużo, jednak jak na sprawę jednej ulicy to chyba wystarczy.

ZDiZ się bardzo spieszy

„Do 10 kwietnia poprosiliśmy o materiały planistyczne. Udało nam się uzyskać rysunki, czekamy jednak na opisy, których pewnie nie otrzymamy. Forma opisowa potrzebna nam jest do weryfikacji czy w ogóle ktoś przeprowadził badania natężenia ruchu i liczył miejsc, które powstaną. 20 kwietnia będzie następna rada. Materiałów oczywiście nie dostaliśmy jeszcze, a radni nie zostali poinformowani, że ludzie składają protesty, ale najprawdopodobniej będziemy te tematy opiniować, bo ZDiZ się bardzo śpieszy.” - informuje Paweł Filar, radny Działek Leśnych.

Mieszkańcy dla uchwał czy uchwały dla mieszkańców?

Nie pierwszy raz spotykamy się w Gdyni z tym, że rządząca miastem Samorządność Wojciecha Szczurka wprowadza zmiany oderwane od rzeczywistości i przede wszystkim sprzeczne z potrzebami mieszkańców.

„Ponadto wnosimy o przedłożenie wyników pomiarów natężenia ruchu dla poszczególnych ulic, uwzględniających normalne funkcjonowanie SP nr 26 poza okresem pandemii oraz przeprowadzenie prawdziwych konsultacji społecznych, w tym rozmów na ten temat na kolejnej sesji Rady Dzielnicy w dniu 2021-04-20. Wnosimy, aby udostępniony projekt był czytelny, umożliwiał odczytanie szczegółów rysunków i zawierał część opisową wraz z badaniami. Dotychczasowe udostępnione przez ZDiZ materiały były szczątkowe i nieczytelne, uniemożliwiające analizę stanu projektowanego.” - czytamy m.in. w sprzeciwie mieszkańców.

Rada Dzielnicy Działki Leśne działania mieszkańców skwitowała takim stanowiskiem:

„Chcemy podkreślić, że temat ten jest już tematem zamkniętym, uchwała została przegłosowana w ubiegłym roku przez Radę Miasta Gdyni. Miała być wprowadzona jesienią, ale ze względu na pandemie jej wdrożenie przesunięto na lato 2021r. Rada Dzielnicy nie opiniowała tej konkretnej uchwały. Uchwała na temat SPP dotyczy wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i SPP w trzech dzielnicach: Działki Leśne, Wzgórze i część Orłowa.”

Mieszkańcy jednak czekają na odpowiedź i nie dają za wygraną

Nie zgadzają się z propozycją zmiany kierunku ruchu ul. Olsztyńskiej, oraz strefą płatnego parkowania co wyrazili w sprzeciwie wysłanym do ZDiZ, Prezydenta Miasta i Rady Dzielnicy w dniu 2021-03-29. W piśmie przedstawiono absurdalność wprowadzania zmian na dzielnicy. Konsekwencją tej zmiany będzie przekierowanie ruchu samochodowego od szkoły podstawowej nr 26, szkoły Jezuitów, przedszkola i kościoła na ulicę Kwidzyńską. Z wąskiej ulicy urzędnicy planują zrobić drogę tranzytową połowy dzielnicy. Absurdalność pomysłu jest tym większa, że na dole ul. Kwidzyńskiej znajduje się schron poniemiecki oraz magistrala wodociągowa. Nikt nie badał natężenia ruchu ani w obecnym czasie, a tym bardziej poza pandemią.

Urzędnicy podchodzą nieprofesjonalnie do swojej pracy i bagatelizują uwagi mieszkańców.

Na prośbę o przesłanie planów zagospodarowania miejsc parkingowych, podesłano nieczytelne mapy. Jaka jest celowość takiego działania? Prawdopodobnie działanie na zwłokę i brak posiadania konkretnego planu zagospodarowania przestrzeni. Jednocześnie znaczna część społeczności lokalnej jest całkowicie przeciwna wprowadzeniu SPP na górnych tarasach dzielnicy. Propozycja Pana Andrzeja Ryńskiego, aby mieszkańcy zmienili środek transportu na rower była dla wielu osób oburzająca. Dzielnicę zamieszkują w większej mierze ludzie starsi, schorowani i uważają, że taki pomysł jest co najmniej niepoważny. Powodem wprowadzenia strefy płatnego parkowania na dzielnicy wolnej od przyjezdnych, spowodowany jest wyłącznie faktem potrzeby zagospodarowania parkometrów zdemontowanych w śródmieściu oraz przerzuceniem na innych opłat za parkowanie.

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury  (ZDiZ Gdynia) Andrzej Ryński na sesji Rady Dzielnicy „Działki Leśne” w dniu 16 marca br. przedstawił mieszkańcom dzielnicy absurdalną propozycję zmiany kierunku ruchu ul. Olsztyńskiej, Szczecińskiej oraz wprowadzenie płatnej strefy parkowania. Społeczność lokalna przedstawiła na spotkaniu swoje argumenty przeciwko takim zmianom, co spotkało się z brakiem zrozumienia ze strony urzędnika. Po spotkaniu mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce i podzielili się na dwa obozy walczące o dobro swojej części dzielnicy.

Natomiast 29 marca br. wysłany został do ZDiZ, Prezydenta Miasta i Rady Dzielnicy sprzeciw wobec zmianom proponowanym przez urzędników dotyczący ulicy Olsztyńskiej. Proponowana zmiana kierunku ruchu z obecnie panującego z „w dół” na „do góry” niesie za sobą konsekwencje, które przedstawiono w piśmie. Są nimi między innymi:

  • Zlikwidowanie zjazdu ul Olsztyńską, co spowoduje zator od szkoły podstawowej nr 26
  • Przekierowanie wszystkich pojazdów na ul. Kwidzyńską. Z wąskiej, dzielnicowej ulicy urzędnicy planują zrobić drogę tranzytową połowy dzielnicy.
  • Na dole ul. Kwidzyńskiej znajduje się schron poniemiecki oraz magistrala wodociągowa. Przekierowanie całego ruchu tą ulicą może spowodować katastrofę budowlaną.
  • Strome nachylenie ulicy Olsztyńskiej utrudni przejazd służb komunalnych oraz karetek pogotowia.
  • Brak zrównoważonego ruchu - Ulica Olsztyńska stanie się martwą ulicą w ruchu samochodowym
  • W żaden sposób nie zmieni to ilości miejsc parkingowych ani trasy komunikacji miejskiej.

Czy rolą urzędników jest nagminne lekceważenie mieszkańców?

Prośba mieszkańców o podesłanie planów zagospodarowania miejsc parkingowych, spotkała się z lekceważącym stosunkiem urzędników w stosunku do mieszkańców Gdyni. Podesłano nieczytelne mapy bez stosownego opisu projektu. Mieszkańcy walczą nie tylko o ułatwienie w ruchu, ale również o rozsądne rozmieszczanie stref płatnego parkowania. Znaczna część społeczności lokalnej jest całkowicie przeciwna wprowadzeniu SPP na górnych tarasach dzielnicy. Propozycja Pana Andrzeja Ryńskiego, aby mieszkańcy zmienili środek transportu na rower była dla wielu osób oburzająca. Dzielnicę zamieszkują w większej mierze ludzie starsi, schorowani i uważają, że taki pomysł jest co najmniej niepoważny. Powodem wprowadzenia strefy płatnego parkowania na dzielnicy wolnej od przyjezdnych, spowodowany jest wyłącznie faktem potrzeby zagospodarowania parkometrów zdemontowanych w śródmieściu oraz przerzuceniem na innych opłat za parkowanie.

Protest mieszkańców Działek Leśnych przeciwko wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na ul. Olsztyńskiej.

O zmianie organizacji ruchu na ul. Olsztyńskiej, Szczecińskiej i Sztumskiej, radni dzielnicy dowiedzieli się regulaminowo – na 7 dni przed sesją Rady. Mieli oni podjąć uchwały opiniodawcze dotyczące planowanych zmian. Niektórzy radni uznali, że zmiany te powinny zostać skonsultowane z mieszkańcami, dzięki czemu na kilka dni przed sesją zapytania w tej sprawie zostały opublikowane na kilku portalach tematycznych dotyczących dzielnicy. Okazało się, że mieszkańcy nic nie wiedzieli o planach ZDiZ i większość z nich nie zgadza się z propozycją zmiany kierunku ruchu ul. Olsztyńskiej oraz Szczecińskiej, oraz wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na górnych tarasach dzielnicy, co wyrazili w sprzeciwie wysłanym do ZDiZ, Prezydenta Miasta i Rady Dzielnicy w dniu 29 marca 2021 roku.

To na co również zwracają uwagę mieszkańcy, to brak jakichkolwiek konsultacji społecznych i przypadkowe dowiadywanie się o działaniach UM.

Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do ZDiZ, jako jednostki organizacyjnej Miasta Gdyni, aby brał pod uwagę nie tylko obciążenie mieszkańców Działek Leśnych dodatkowym podatkiem za parkowanie, ale przede wszystkim głos samych mieszkańców. Mieszkańcy podpisani pod petycją uważają, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest dla nich krzywdzące i niekorzystne. Przerzuca na nich problem braku wpływów do budżetu miasta spowodowany zamknięciem miejsc postojowych w Śródmieściu. Karanie mieszkańców dodatkowo nielogicznymi zmianami, powoduje wzburzenie, a przede wszystkim komplikuje życie. Warto podkreślić, że rażącym zaniedbaniem ze strony autorów pomysłu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu był brak konsultacji społecznych w tym zakresie. Zadawane podczas sesji Rady konkretne pytania, pozostały bez odpowiedzi. Mieszkańcy podali konkretne uwagi, które dotyczą ich bezpieczeństwa i preferencji, a uzyskali odpowiedź, że ich argumenty przedstawiciela ZDiZtu nie przekonują.

Protest dotyczący ul. Olsztyńskiej podpisało 164 osoby osobiście a 121 osób petycję „Wyrażenie sprzeciwu przeciwko proponowanym przez ZDiZ zmianom. Rozpoczęcie dialogu z mieszkańcami dotyczącego wypracowania korzystnych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu w Dzielnicy Działki Leśne”.

Z informacji które posiadamy, w przygotowaniu jest następny protest mieszkańców dzielnicy, dotyczący zmiany organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej i Sztumskiej.

Andrzej Ryński naraża mieszkańców?

Na omawianym spotkaniu mieliśmy również okazję usłyszeć wypowiedź na temat poruszania się komunikacją miejską. Pan Andrzej Ryński zasugerował zmianę środka lokomocji z własnego na komunikację zbiorową lub rowerem. Pragniemy przypomnieć, iż jest to dzielnica o stromym nachyleniu ulic, a mieszkańcy w dużej mierze są osobami starszymi. Sugerowanie poruszania się komunikacją miejską w dobie pandemii jest co najmniej niestosowne. Naraża mieszkańców na niebezpieczeństwo. Dodatkowo pragniemy przypomnieć, iż autobusem z naszej dzielnicy nie da się dojechać na czas do pracy, gdyż jeździ zbyt rzadko, a w godzinach wczesno-porannych i wieczornych wcale (rozkład i trasa autobusu nr 204 w załączeniu).

Nie każdy jest triatlonistą

Informujemy, że nie każdy jest triatlonistą (być może jak Pan Andrzej), żeby pokonać nasze góry rowerem lub hulajnogą elektryczną (często w stroju tzw. biurowym). Niniejsza propozycja jest krzywdząca dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, a także rodziców z małymi dziećmi oraz osób dojeżdżających dziesiątki kilometrów na godziny poranne do swoich miejsc pracy. Proponowanie podporządkowywania dotychczasowego trybu życia mieszkańców pod wizję/widzimisię urzędników w celu wprowadzenia parkomatów jest żenujące.

Płakać i płacić?

Mieszkańcy nie są zainteresowani takim rozwiązaniem. Projekt wprowadzenia parkingów odpłatnych na naszym terenie również nie został poddany konsultacjom społecznym, w związku z tym wyrażamy całkowity sprzeciw także wobec wprowadzaniu opłat parkingowych w naszej dzielnicy. Widzimy natomiast palącą potrzebę wytyczenia nowych miejsc parkingowych, których zdecydowanie brakuje dla mieszkańców i naszych gości.

Rowery nie są rozwiązaniem

Dodać należy również, że sugestia tworzenia kontr-pasów dla rowerów w naszej dzielnicy, gdzie szerokość jezdni utrudnia normalną komunikację, jest pomysłem dalece kontrowersyjnym.

 

(Mariusz Sieraczkiewicz/foto PF)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (4)

trochę na ten temattrochę na ten temat

1 0

Jeśli chcecie, żeby ludzie korzystali z komunikacji miejskiej na dzielnicy to zróbcie autobus z prawdziwego zdarzenia, który będzie jeździł od rana do wieczora. Poza tym, dlaczego przystanek Olsztyńska działa tylko w niedzielę? Nie mówiąc o tym, że przydałby się przystanek przy ul. Nowogrodzkiej (zamiast bezsensownego pseudo postoju taksówek). Tam jest szeroki chodnik, spokojnie można zatokę zrobić.

Dzielnica ma beznadziejną komunikację miejską. Ludzie dygają na piechotę z zakupami od przystanku na Warszawskiej, czasem kilometr i to pod górkę. Dlaczego tym się nie zajmie rada dzielnicy? Co ta rada w ogóle robi? I co za ważniak mieszka przy Olsztyńskiej, że próbuje tę ulicę całkowicie wyłączyć z ruchu? Bo tak właśnie będzie w praktyce. Znowu pewnie oberwie Nowogrodzka, która jest jedyną ulicą 2-kierunkową i w dodatku obstawioną samochodami. Tam nieraz były dantejskie sceny, szarże samochodów po chodniku (a tuż obok dzieci szły do szkoły), korki na 10-15 samochodów, smród, hałas i pył od rana do wieczora. Nowogrodzka powinna być jednokierunkowa jeśli mówimy o zmianach, to na początek. A każda z tych ulic tak ustawiona jeśli chodzi o kierunek, żeby zapewnić swobodny przepływ pojazdów.

Nawiasem mówiąc ta cholerna szkoła to 90% ruchu samochodów. Powinna powstać strefa bez samochodu wokół tej szkoły i dzieciaczki drepczące ładnie na piechotkę ten ostatni odcinek, powiedzmy gdzieś od Pomorskiej/Nowogrodzkiej, gdzie byłyby wysadzane, a nie hrabiostwo wożące się blachosmrodami w górę i w dół bo za ciężko przejść tych parę kroków. I wtedy nie byłoby w ogóle problemu organizacji ruchu. 03:47, 14.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

olaola

1 0

Popieram pomysł przystanku przy Nowogrodzkiej i normalnego autobusu, który zajeżdża tam od rana do wieczora. 06:05, 20.04.2021


olaola

1 0

Umie ktoś wyjaśnić po co na Nowogrodzkiej te "garby"? Samochody prują jak oszalałe, zwalniają tuż przed garbami, a za nimi znowu rozpędzają się gwałtownie. Dodatkowy hałas i spaliny i utrudnienie dla kierowców zwłaszcza jadących pod górę. Część z nich dodatkowo ułatwia sobie sprawę i omija garby wjeżdżając na chodnik. Także ja nie widzę w tym sensu. Prędzej sprawdziłyby się fotoradary i wyraźne tablice informujące o nich na obu końcach ulicy. 06:01, 20.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

olaola

1 0

Zacznijmy od tego że Nowogrodzka powinna być jednokierunkowa. 06:13, 20.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%