Zamknij
REKLAMA

Mikołajki z PTTK

Mikołajki z PTTK
  • czwartek  grudnia, 10:00
  • 5.12.2020
  • Gdynia, Sopot, Gdańsk
Oddział Morski PTTK w Gdyni i Oddział PTTK im. dr Aleksandra Majkowskiego w Sopocie zapraszają na MIKOŁAJKI Z PTTK.

Termin i miejsce:

Mikołajki z PTTK odbędą się w dn. 05. grudnia 2020 r. bez względu na pogodę.

Meta Rajdu zlokalizowana będzie na Łysej Polanie w Sopocie.

W Mikołajkach z PTTK uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły lub przedszkola (1opiekun na 4 uczestników). Listy mają zawierać jedynie Nazwisko i Imię oraz datę urodzenia uczestnika. Zapraszamy również całe rodziny, seniorów i turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami.Mile widziane atrybuty związane z Mikołajkami np. czapki.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie.Osoby niezgłoszone (dot. to również kadry) nie mogą brać udziału.Ilość miejsc ograniczona.

Obowiązki uczestników:

Podporządkowanie się zarządzeniom kierowników tras jak i pozostałej obsługi imprezy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i epidemiologicznych, przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty.

Uczestnicy powinni posiadać maseczki oraz odpowiedni ubiór stosowny do warunków atmosferycznych.Każdy uczestnik zobowiązany jest zachowywać odpowiedni dystans.

Uczestnicy powinni posiadać kubeczek na napój.

Zgłoszenia i opłatę za organizację do 2 grudnia do godz. 16-tej br. przyjmuje:Oddział PTTK w Sopocie, tel. +48 785855923 lub Oddział Morski PTTK w Gdyni, tel. +48 608679560

Opłata za organizację imprezy „Mikołajki z PTTK” wynosi - 15 zł.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: opiekę kadry PTTK, kiełbaskę, chleb, napój, upominek od Św. Mikołaja, potwierdzenie do książeczek krajoznawczych pieszych, przyrodniczych.W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie opłata nie będzie zwracana.(hs za: PTTK)

styczeń 2021


26.01 wtorek
STYCZEŃ w Muzeum Miasta Gdyni
29.01 piątek
STYCZEŃ w Muzeum Miasta Gdyni

luty 2021


7.02 niedziela
List do czarnego Anioła