Zamknij
REKLAMA

Akcja Zima #wGdyni. Zobacz w jakich szkołach są organizowane półkolonie zimowe

Akcja Zima #wGdyni. Zobacz w jakich szkołach są organizowane półkolonie zimowe
  • czwartek 28 stycznia, 08:00
  • 11.01.2021 - 15.01.2021
  • SP/Gdynia
Gdynia co roku dofinansowuje program „Akcja Zima”, realizowany w gdyńskich placówkach oświatowych. Jest to oferta skierowana do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii.

- Do nadchodzącej „Akcji Zima” dołączyło 13 gdyńskich szkół. Organizowane przez nie zajęcia i warsztaty będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy, aby uczniowie spędzili ten czas wesoło, kreatywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Program zimowych półkolonii jest różnorodny, więc każdy z pewnością znajdzie dla siebie odpowiednie zajęcia - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Zgodnie z wytycznymi MEN, półkolonie będą realizowane dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Będą mogły być zorganizowane tylko na terenie szkoły lub placówki wyznaczonej przez dyrektora - stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

W wytycznych zostały opisane m.in. obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczestników półkolonii, warunki pobytu (w tym maksymalna liczebność grupy do 12 osób), założenia organizacyjne półkolonii. W materiale znalazły się także kwestie związane z wyżywieniem, higieną, transportem uczestników, realizacją programu czy kadrą półkolonii, a także opis procedur zapobiegawczych związanych z infekcją dróg oddechowych uczestnika i kadry półkolonii oraz postępowaniem w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w 2021 r. zorganizuje 13 gdyńskich szkół, które przygotowały zróżnicowaną i ciekawą ofertę zajęć. W programie znalazły się warsztaty plastyczne, muzyczno-teatralne, filmowe i multimedialne. Dla aktywnych przygotowano treningi z piłki nożnej, piłki ręcznej i zabawy ruchowe. Znalazły się także zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu i trybowi życia.

Miasto w tym roku przeznaczyło na „Akcję Zima” 108 917 zł i planuje objąć nią 775 uczniów.

Szczegółowe wytyczne znajdziemy w załączonym pod artykułem dokumencie MEN, MZ i GIS.

Zajęcia w gdyńskich szkołach podczas ferii zimowych 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 26 (ul. Tatrzańska 40)


zajęcia dla uczniów kl.1-4 - gry zespołowe, zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty rękodzieła , projekcja filmów, wyjścia do pobliskiego lasu,
zajęcia dla uczniów kl. 1-4 - gry zespołowe, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe, muzyczne, plastyczne, rękodzieło, spacery.


Szkoła Podstawowa nr 13 (ul. Halicka 8)


zajęcia plastyczne, muzyczno- teatralne, gry i zabawy kształcące.


Szkoła Podstawowa nr 29 (ul. Piotra Ściegiennego 8)


gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu i na sali gimnastycznej, zabawy z językiem angielskim, krótkie wycieczki (park, stok narciarski…- zgodnie z pogodą),


Szkoła Podstawowa nr 52 (ul. Okrzei 6)


zajęcia sportowo- plastyczne połączone z grami terenowymi (posługiwanie się mapą w terenie) oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi,
zajęcia sportowo- plastyczne połączone z grami terenowymi (posługiwanie się mapą w terenie) oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi,
zajęcia twórcze w zakresie muzycznym i fabularnym z wykorzystaniem technik wizualnych,
zajęcia w zakresie plastyki, kodowanie i twórcze wykorzystywanie różnorodnych materiałów.


Szkoła Podstawowa nr 40 (ul. Rozewska 33)


zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry planszowe, zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne).


Szkoła Podstawowa nr 31 (ul. Chylońska 227)


piłka ręczna - kl. IV,
zajęcia rekreacyjno-plastyczne,
piłka nożna - kl. I-III,
zajęcia rekreacyjno- sportowe, artystyczne, plastyczne, taneczne- kl. I-II,
zajęcia ogólnorozwojowe z elementami unihokeja,
piłka nożna - kl. I-IV.


Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Juliusza Słowackiego 53)


zajęcia manualne - origami, decoupage, podstawy szycia, wykonywanie kalendarza,
zajęcia plastyczne, muzyczne, gary i zabawy ruchowe, słuchanie bajek, gry planszowe,
warsztaty filmowe - historia powstania filmu, pokaz wybranych filmów, warsztaty plastyczne, zajęcia aktorskie, muzyczne, dziennikarskie,
warsztaty multimedialne (film, fotografia, formy dziennikarskie, telewizja) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji filmu animowanego oraz doskonalenia stosowania IT.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (ul. Nagietkowa 73)


zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne, tenis ziemny, stołowy, gry zespołowe, zajęcia nordic-walking, biegi przełajowe,
zajęcia praktyczne - majsterkowanie, prace z tektury, pudełek, materiałów ekologicznych, origami,
zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych poszerzających wiedzę przedmiotową, wykorzystanie programów multimedialnych, zajęcia dot. bezpiecznego wykorzystania internetu,
zajęcia plastyczne i manualne: wycinanki, wyklejanki, konkursy plastyczne, zajęcia muzyczne, układanie robotów - Lego.


Szkoła Podstawowa nr 16 (ul. Chabrowa 43)


zajęcia plastyczno-muzyczno-informatyczno-sportowe.


Zespół Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27)


zajęcia terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjne.


Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)


"W zdrowym ciele, zdrowy duch" - zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia.


Szkoła Podstawowa nr 17 (ul. Grabowo 12)


półkolonie sportowo-artystyczne - biegi przełajowe, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna, zabawy ruchowe, gry zespołowe,
półkolonie sportowo-artystyczne - warsztaty muzyczne, filmowe, robótki ręczne, warsztaty plastyczne.


Szkoła Podstawowa nr 12 (ul. Stawna 4/6)


warsztaty artystyczno- plastyczne, zajęcia sportowe, ruchowe i taneczne, basen, gry i zabawy świetlicowe, zabawy na świeżym powietrzu.


Do pobrania:

Plik docx Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. - rozmiar: 80kb

(hs za: UM Gdyni/foto Pezibear/pixabay.com)

styczeń 2021


29.01 piątek
STYCZEŃ w Muzeum Miasta Gdyni

luty 2021


7.02 niedziela
List do czarnego Anioła