Zamknij

poniedziałek, 30.03, godz. 09:00

Od 30.03.2020 do 30.03.2020

WSAiB

Bilety: wstęp wolny

Gdyńska Policja obchodzi w tym roku 100 urodziny. Z tej okazji 30 marca 2020 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się konferencja naukowa „Policja Państwowa w Gdyni i powiatach sąsiednich - w stulecie powstania”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Komendant Główny Policji.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie badania dziejów Policji Państwowej w Gdyni oraz powiatach północnego Pomorza. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną cząstkowe wyniki wyników projektu badawczego WSAiB „Martyrologia gdyńskich policjantów w czasie drugiej wojny światowej”.

Program konferencji
Panel I prowadzący dr Wojtek Wosek– Kierownik Katedry Bezpieczeństwa WSAiB
Referat 1 – Gdynia – nowe miasto II Rzeczypospolitej - dr Marcin Szerle – Muzeum Miasta Gdyni
Referat 2 – Policja Państwowa w Gdyni – powstanie, rozwój organizacyjny, kadry - dr Wojciech Wosek – WSAiB w Gdyni, mł. insp. mgr Sławomir Pachura – Komenda Miejska Policji w Gdyni;
Referat 3 – Działalność gdyńskiej Policji Państwowej – dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel – WSAiB w Gdyni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Referat 4 – Komisarz Stanisława Paleolog i jej związki z Gdynią – prof. Piotr Gołdyn – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Neofilologii;
Referat 5 – Infrastruktura policyjna w Gdyni w czasie II Rzeczypospolitej – dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe W Bydgoszczy
Panel II
Referat 6 -Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – udział w obronie Wybrzeża - dr Jarosław Tuliszka,
Referat 7 – Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 - dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni;
Referat 8 – referat o Policji Państwowej w Wejherowie – insp. mgr Beata Perzyńska, Komendant - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;
Referat 9 – referat o Policji Państwowej w Kościerzynie – kom. mgr Adam Bork, Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;
Referat 10 – Relacje Wojska Polskiego i osób w nim służących z Policją Państwową na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym – dr Marek Wawrzynkowski - Muzeum Miasta Gdyni.

Komitet Organizacyjny
dr Wojciech Wosek - WSAiB w Gdyni
Renata Stańczak – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
dr Marek Stępa – Urząd Miejski w Gdyni,
nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, Komendy Głównej Policji w Warszawie

Komitet Naukowy
dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel, WSAiB w Gdyni
dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni
dr Jarosław Tuliszka

Imprezy towarzyszące
15 marca 2020 r. – Gra Miejska – Kryminalna Gdynia kom. Paleolog – Parlament Studencki WSAiB/ KMP Gdynia
19 marca 2020 r. – Konkurs policyjny w WSAiB w Gdyni


wtorek, 7 lipca 2020

sobota, 11 lipca 2020

niedziela, 12 lipca 2020