Zamknij
REKLAMA

niedziela, 15.03, godz. 09:00

Gdynia

Bilety: wstęp wolny

Gdyńska Policja obchodzi w tym roku 100 urodziny. Z tej okazji 30 marca 2020 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się konferencja naukowa „Policja Państwowa w Gdyni i powiatach sąsiednich - w stulecie powstania”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Komendant Główny Policji.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie badania dziejów Policji Państwowej w Gdyni oraz powiatach północnego Pomorza. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną cząstkowe wyniki wyników projektu badawczego WSAiB „Martyrologia gdyńskich policjantów w czasie drugiej wojny światowej”.

Program konferencji
Panel I prowadzący dr Wojtek Wosek– Kierownik Katedry Bezpieczeństwa WSAiB
Referat 1 – Gdynia – nowe miasto II Rzeczypospolitej - dr Marcin Szerle – Muzeum Miasta Gdyni
Referat 2 – Policja Państwowa w Gdyni – powstanie, rozwój organizacyjny, kadry - dr Wojciech Wosek – WSAiB w Gdyni, mł. insp. mgr Sławomir Pachura – Komenda Miejska Policji w Gdyni;
Referat 3 – Działalność gdyńskiej Policji Państwowej – dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel – WSAiB w Gdyni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Referat 4 – Komisarz Stanisława Paleolog i jej związki z Gdynią – prof. Piotr Gołdyn – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Neofilologii;
Referat 5 – Infrastruktura policyjna w Gdyni w czasie II Rzeczypospolitej – dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe W Bydgoszczy
Panel II
Referat 6 -Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – udział w obronie Wybrzeża - dr Jarosław Tuliszka,
Referat 7 – Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 - dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni;
Referat 8 – referat o Policji Państwowej w Wejherowie – insp. mgr Beata Perzyńska, Komendant - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;
Referat 9 – referat o Policji Państwowej w Kościerzynie – kom. mgr Adam Bork, Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;
Referat 10 – Relacje Wojska Polskiego i osób w nim służących z Policją Państwową na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym – dr Marek Wawrzynkowski - Muzeum Miasta Gdyni.

Komitet Organizacyjny
dr Wojciech Wosek - WSAiB w Gdyni
Renata Stańczak – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
dr Marek Stępa – Urząd Miejski w Gdyni,
nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, Komendy Głównej Policji w Warszawie

Komitet Naukowy
dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel, WSAiB w Gdyni
dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni
dr Jarosław Tuliszka

Imprezy towarzyszące
15 marca 2020 r. – Gra Miejska – Kryminalna Gdynia kom. Paleolog – Parlament Studencki WSAiB/ KMP Gdynia
19 marca 2020 r. – Konkurs policyjny w WSAiB w Gdyni


niedziela31 maja

poniedziałek1 czerwca

wtorek2 czerwca

czwartek4 czerwca

sobota6 czerwca

niedziela7 czerwca

poniedziałek8 czerwca

sobota13 czerwca

niedziela14 czerwca

poniedziałek15 czerwca

sobota20 czerwca

poniedziałek22 czerwca

wtorek23 czerwca

czwartek25 czerwca

piątek26 czerwca

sobota4 lipca

sobota18 lipca

piątek24 lipca