Zamknij
REKLAMA

piątek, 17.04, godz. 10:00

Od 17.04.2020 do 17.04.2020

sala widowiskowa Klubu 3 Flotylli Okrętów

Bilety: wstęp wolny

Termin zgłaszania się do konkursu upływa 16 lutego 2020 roku godz: 23:59

Konkursy pt. Małe Formy Teatralne i Krótkie Formy Filmowe organizowane są pod hasłem „Nasza młodość  bez alkoholu, narkotyków i przemocy". 

Konkurs organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Gdyni w ramach Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań Gdynia 2017-2019”. 
 
Celem Konkursu jest propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież jako alternatywy dla agresywnych zachowań i zjawisk kryminogennych występujących wśród młodych ludzi, podniesienie poziomu świadomości na temat szkodliwości nałogów oraz uświadomienie na temat zagrożeń związanych z przestępczością z nienawiści, cyberprzestępczością, przemocą rówieśniczą, przemocą domową, przeciwdziałaniem oszustwom skierowanym do seniorów a także potrzeby poszanowania praw autorskich w szczególności własności intelektualnej i twórczej. 

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych  oraz członkowie Placówek Wsparcia Dziennego, Ognisk Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, którzy zgłoszą się do Konkursu i którzy będą spełniać określone poniżej warunki:  

Opracują przedstawienie teatralne, którego treść będzie koncentrowała się na jednym lub więcej     z następujących zagadnień: przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród młodzieży, przemocy domowej, szkodliwość nałogów, cyberprzestępczość, poszanowanie praw autorskich, przeciwdziałanie oszustwom skierowanym do seniorów;
Będą mieli Opiekuna Grupy. 

Uczniowie biorący udział w Konkursie będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:  

szkoły podstawowe – 6-8 klasy; 
szkoły ponadpodstawowe.

Tematem przedstawienia teatralnego powinno być jedno lub więcej z następujących zagadnień: związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy, zagadnienia związane ze szkodliwością nałogów oraz uświadomienie na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, przemocą rówieśniczą, przemocą domową, przeciwdziałanie oszustwom skierowanym do seniorów a także potrzeby poszanowania praw autorskich w szczególności własności intelektualnej i twórczej.  W przedstawieniu powinna zostać ujęta identyfikacja zagrożeń w w/w tematyce oraz propozycja form ich zapobiegania. 
Wskazane jest wykorzystanie w przedstawieniu własnych spostrzeżeń młodzieży oraz przykładów   z najbliższego otoczenia.  
Przedstawienie NIE MOŻE zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych przez normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne.  
Czas przedstawienia nie może przekraczać 15 minut. 

Podobnie z filmikiem konkursowym, z tym że czas materiału nie może przekraczać 5 minut. 

Przegląd przedstawień teatralnych jest jawny i odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego, przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą w Gdyni. Tego dnia odbędzie się uroczysta Gala Konkursu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody. 
Początek o godz. 10:00.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://gdynia.policja.gov.pl/m17/prewencja/male-formy-teatralne/77248,Male-Formy-Teatralne.html


poniedziałek, 3 sierpnia 2020sobota, 8 sierpnia 2020

wtorek, 4 sierpnia 2020

środa, 5 sierpnia 2020

czwartek, 6 sierpnia 2020

czwartek, 6 sierpnia 2020

piątek, 7 sierpnia 2020

sobota, 8 sierpnia 2020

sobota, 8 sierpnia 2020