Zamknij
REKLAMA

piątek, 17.04, godz. 10:00

sala widowiskowa Klubu 3 Flotylli Okrętów

Bilety: wstęp wolny

Termin zgłaszania się do konkursu upływa 16 lutego 2020 roku godz: 23:59

Konkursy pt. Małe Formy Teatralne i Krótkie Formy Filmowe organizowane są pod hasłem „Nasza młodość  bez alkoholu, narkotyków i przemocy". 

Konkurs organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Gdyni w ramach Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań Gdynia 2017-2019”. 
 
Celem Konkursu jest propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież jako alternatywy dla agresywnych zachowań i zjawisk kryminogennych występujących wśród młodych ludzi, podniesienie poziomu świadomości na temat szkodliwości nałogów oraz uświadomienie na temat zagrożeń związanych z przestępczością z nienawiści, cyberprzestępczością, przemocą rówieśniczą, przemocą domową, przeciwdziałaniem oszustwom skierowanym do seniorów a także potrzeby poszanowania praw autorskich w szczególności własności intelektualnej i twórczej. 

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych  oraz członkowie Placówek Wsparcia Dziennego, Ognisk Wychowawczych, Specjalistycznych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, którzy zgłoszą się do Konkursu i którzy będą spełniać określone poniżej warunki:  

Opracują przedstawienie teatralne, którego treść będzie koncentrowała się na jednym lub więcej     z następujących zagadnień: przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród młodzieży, przemocy domowej, szkodliwość nałogów, cyberprzestępczość, poszanowanie praw autorskich, przeciwdziałanie oszustwom skierowanym do seniorów;
Będą mieli Opiekuna Grupy. 

Uczniowie biorący udział w Konkursie będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:  

szkoły podstawowe – 6-8 klasy; 
szkoły ponadpodstawowe.

Tematem przedstawienia teatralnego powinno być jedno lub więcej z następujących zagadnień: związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy, zagadnienia związane ze szkodliwością nałogów oraz uświadomienie na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, przemocą rówieśniczą, przemocą domową, przeciwdziałanie oszustwom skierowanym do seniorów a także potrzeby poszanowania praw autorskich w szczególności własności intelektualnej i twórczej.  W przedstawieniu powinna zostać ujęta identyfikacja zagrożeń w w/w tematyce oraz propozycja form ich zapobiegania. 
Wskazane jest wykorzystanie w przedstawieniu własnych spostrzeżeń młodzieży oraz przykładów   z najbliższego otoczenia.  
Przedstawienie NIE MOŻE zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych przez normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne.  
Czas przedstawienia nie może przekraczać 15 minut. 

Podobnie z filmikiem konkursowym, z tym że czas materiału nie może przekraczać 5 minut. 

Przegląd przedstawień teatralnych jest jawny i odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego, przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą w Gdyni. Tego dnia odbędzie się uroczysta Gala Konkursu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody. 
Początek o godz. 10:00.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://gdynia.policja.gov.pl/m17/prewencja/male-formy-teatralne/77248,Male-Formy-Teatralne.html


niedziela29 marca

poniedziałek30 marca

wtorek31 marca

środa1 kwietnia

piątek3 kwietnia

sobota4 kwietnia

niedziela5 kwietnia

poniedziałek6 kwietnia

wtorek7 kwietnia

środa8 kwietnia

wtorek14 kwietnia

środa15 kwietnia

czwartek16 kwietnia

piątek17 kwietnia

sobota18 kwietnia

niedziela19 kwietnia

wtorek21 kwietnia

czwartek23 kwietnia

piątek24 kwietnia

sobota25 kwietnia

niedziela26 kwietnia

środa29 kwietnia

sobota9 maja

niedziela10 maja

poniedziałek11 maja

czwartek14 maja

sobota16 maja

niedziela17 maja

sobota23 maja

niedziela24 maja

poniedziałek25 maja
© mlodagdynia.pl | Prawa zastrzeżone