Zamknij
REKLAMA

Czy przekop przez Mierzeję Wiślaną może zostać wykorzystany militarnie? Radni PiS wycofali apel

11:28, 24.06.2020 | hs za: pomorskie.eu/foto przekopmierzei.pl
Skomentuj
REKLAMA

Zespół ekspertów z zakresu obronności przygotował analizę dotyczącą znaczenia przekopu przez Mierzeję Wiślaną w kontekście bezpieczeństwa państwa. Specjaliści stwierdzili, że z militarnego punktu widzenia ta inwestycja nie ma żadnego uzasadnienia. Żaden okręt Marynarki Wojennej nie będzie mógł bezpiecznie przepłynąć wykonanym torem wodnym i wejść do portu w Elblągu.

- Budowa przekopu to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji w naszym kraju - mówi dr Aleksander Kozicki, radny województwa pomorskiego. - Uniezależnienie się od wschodniego sąsiada jest niezmiernie ważne i daje nieskrępowaną możliwość decydowania o ustalaniu traktów komunikacyjnych i przewozowych. Przy rekordowych corocznie wynikach portów w Gdyni i Gdańsku można śmiało założyć, że również port w Elblągu będzie miał co robić. Wiąże się to bezpośrednio z rozbudową terminalu i nowymi miejscami pracy. Mimo koronawirusa inwestycja nie jest w żaden sposób zagrożona i wszystko toczy się zgodnie z harmonogramem. Jest to olbrzymia zmiana, która wzmocni nie tylko powiat elbląski, ale i województwo warmińsko-mazurskie i nasze pomorskie.

Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego.  Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego - jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający.

Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniego, obecnie prace prowadzone są na pierwszych 7 sekcjach od strony lądowej (pogrążanie ścianek stalowych szczelnych).

Wykonawca - konsorcjum NDI/Besix pracuje przy tzw. zalądowianiu (jak również pogłębianiu od strony wody) portu osłonowego a w szczególności nabrzeżą południowego . Posłuży ono do odbioru dostaw kamienia hydrotechnicznego na potrzeby budowy falochronów.

Łączna masa ścian stalowych niezbędnych do wykonania prac na morzu to 4,5 tysiąca ton.

- W rejonie kanału żeglugowego wykonywane są roboty ziemne. Materiał uzyskany z prac jest hałdowany na terenie przekopu, a w przyszłości jego część zostanie użyta do wykonania obwiedni sztucznej wyspy oraz zalądowienia obszaru nabrzeża południowego – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Pod przyszłymi mostami zakończyły się prace związane z wykonaniem posadowienia obiektów, polegające na pogrążaniu pali prefabrykowanych, trwają roboty żelbetowe w zakresie podpór mostu południowego. Obiekt zostanie uruchomiony jako pierwszy wiosną 2021 roku, z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej 501 oraz umożliwienia wykonywania prac w zakresie kanału żeglugowego.

Od strony Zalewu Wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli wraz z konstrukcją tymczasowego nabrzeża przeładunkowego zbudowanego z grodzic stalowych pogrążonych w gruncie (nasypanym piasku). To nabrzeże posłuży do przeładunku materiałów potrzebnych do budowy wyspy. Teren w rejonie wyspy został oczyszczony z materiałów ferromagnetycznych.  Rozpoczął się transport materiału ziemnego pozyskanego z przekopu na teren, gdzie powstanie wyspa.

Temat przekopu przez Mierzeję Wiślaną wrócił podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r. Stało się tak za sprawą apelu dotyczącego budowy przekopu, przygotowanego przez radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Radni otrzymali też treść specjalistycznej ekspertyzy na temat militarnego wykorzystania przekopu.

„Zwróciliśmy się o przygotowanie analizy"

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja, która ma gospodarczo ożywić Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa. Strona rządowa powołuje się przy tym na nieznane opinii publicznej ekspertyzy i opracowania wojskowe, uzasadniające budowę przekopu.

– Zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o wskazanie analiz, lub innych dokumentów potwierdzających militarne i gospodarcze znaczenie przekopu. Ministerstwo odesłało nam jedynie dwa linki do strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Zwróciliśmy się również o przygotowanie analizy w zakresie obronności do Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Materiał ten otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia – wyjaśnia przewodniczący sejmiku Jan Kleinszmidt.

Opinia została opracowana przez zespół ekspertów, wśród których znajdują się byli sekretarze stanu i podsekretarze stanu resortu obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, edukacji, wysocy rangą wojskowi Sił Zbrojnych RP i USA, dyrektorzy departamentów ministerstw obrony, spraw wewnętrznych, a także naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Policji.

Co zawiera ekspertyza?

Według ekspertów z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego „uzasadnienie projektu przekopu Mierzei Wiślanej względami militarnymi jest nie do obronienia". W ekspertyzie czytamy m.in., że żaden z okrętów Marynarki Wojennej RP, ani też żadna jednostka pomocnicza i zabezpieczenia działań, już przez wzgląd na zanurzenie nie będzie mogła przejść bezpiecznie torem wodnym i wejść do portu w Elblągu. Port w Elblągu nie posiada żadnej infrastruktury, która mogłaby być wykorzystana do zabezpieczenia bazowania okrętów bojowych.

„(…) Żadne jednostki pływające Marynarki Wojennej, które mogą posiadać realne zdolności operacyjne, nie mogą bazować w porcie Elbląg. Nie mogą tym samym dostarczyć dodatkowych zdolności operacyjnych z tytułu ich bazowania w nowym porcie Elbląg. Gdyby nawet w przypadku mobilizacyjnych wysiłków państwa i gotowości do znacznego pogłębienia toru wodnego, okazało się, że nawet okręt klasy Fregata Rakietowa może wejść do „portu wojennego Elbląg", to w przypadku wybuchu konfliktu na Wschodniej Flance NATO, ta sama Fregata Rakietowa już pozostanie na trwale pomnikiem zatopionym w „porcie  wojennym Elbląg", bądź też polegnie na dnie z honorem na współrzędnych geograficznych śluzy umiejscowionej na kanale przebiegającym przez Mierzeję Wiślaną" – pisze w ekspertyzie gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek, dyrektor IBiRM. Przygotowując ekspertyzę specjaliści dokładnie przeanalizowali wszystkie parametry, m.in. powierzchnię i głębokość zalewu w różnych jego miejscach.

O przekopie na sejmiku

Na początku czerwca radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli pod głosowanie na najbliższej sesji sejmiku projekt apelu dotyczącego budowy przekopu. W dokumencie tym wskazano, że „Sejmik Województwa Pomorskiego wzywa przedstawicieli wszystkich organów władz publicznych do zgodnej współpracy mającej na celu zakończenie w terminie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną", ponieważ „przekop Mierzei Wiślanej jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym dla bezpieczeństwa i rozwoju Pomorza i całej Polski".

Apel

Sejmik Województwa Pomorskiego wzywa przedstawicieli wszystkich organów władz publicznych do zgodnej współpracy mającej na celu zakończenie w terminie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Przekop Mierzei Wiślanej jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym dla bezpieczeństwa i rozwoju Pomorza i całej Polski. Realizacja tej inwestycji zapewnia Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia militarnego, zwłaszcza w kontekście działań i polityki Federacji Rosyjskiej. Budowa nowej drogi wodnej przyczyni się też istotnie do rozwoju gospodarczego Pomorza. Prowadzona inwestycja zapewnia dziś miejsca pracy w wielu pomorskich firmach uczestniczących w projekcie,jej planowe dokończenie przyczyni się zaś do rozwoju wielu obecnych na Pomorzu branż–od transportowej po turystyczną.

Wobec powyższego Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża stanowisko, że przekop Mierzei Wiślanej powinien być realizowany bez względu na bieżące uwarunkowania partyjne a sens ważnej dla naszego Regionu i naszej Ojczyzny inwestycji nie może być podważany na potrzeby rozgrywek politycznych.

Projekt Klubu PiS

Projekt apelu opiniowała Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która – w oparciu o dostępne analizy i opinie ekspertów – zaproponowała wprowadzenie zmian do jego treści. W uzupełnionym dokumencie zapisano, że „Sejmik Województwa Pomorskiego, w związku z trwającą budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, apeluje do przedstawicieli wszystkich organów władz publicznych o merytoryczną współpracę z poszanowaniem obowiązującego prawa polskiego oraz UE, jak również interesów mieszkańców Pomorza, a także w zgodzie z koniecznością ochrony zasobów środowiska". Jednocześnie sejmik „przypomina, że to na Rządzie RP spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację Przekopu oraz wynikające stąd konsekwencje".

Zobacz pełną treść apelu uzupełnionego przez Komisję Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Radni klubu PiS, nie zgodzili się jednak na wprowadzenie zmian. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, projekt uchwały zawierającej apel wnioskodawcy wycofali z porządku obrad sejmiku.

- Wycofanie naszego apelu jest konsekwencją zmian, które zaproponowali radni Koalicji Obywatelskiej - dodaje dr. A. Kozicki. - Nie mogąc się zgodzić na treść apelu w formie zaproponowanej po dyskusji na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wycofaliśmy go. Nasza intencja bowiem była inna niż ta zawarta w zmienionej wersji.

 

 

 

 

(hs za: pomorskie.eu/foto przekopmierzei.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA