Zamknij
REKLAMA

10 lat Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna

20:45, 19.12.2021 | hs za: FPIH/foto Sebastian Wujke
REKLAMA

FPIH została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 23 sierpnia 2010 roku. Zrzesza działające od dziesięcioleci środowiska otaczające troską polskie dziedzictwo historyczne Wybrzeża, aktywnych miłośników tradycji Gdańska, Gdyni i innych miast, autorów publikacji o tematyce regionalnej, organizatorów i uczestników zabronionych wówczas przez władze obchodów rocznic tragicznego Grudnia.

Mamy w swoim gronie głównego organizatora strajku sierpniowego w Gdyni w 1980, sygnatariusza Porozumień Gdańskich, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, bezpośrednich uczestników wydarzeń. W największym stopniu związani jesteśmy z ideą Sierpnia i Solidarności. Stąd nasz program jest zbieżny z wyrażonymi wówczas przez polskie społeczeństwo celami. Zajmujemy się historią Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem organizacji walczących o upodmiotowienie społeczeństwa oraz protestom z roku 1970 i 1980 – 1991.” - informuje Małgorzata Zwiercan.

Na przestrzeni minionych 10 lat Pomorska Inicjatywa Historyczna zrealizowała ogromną ilość przedsięwzięć, które trwale wpisały się w atmosferę Gdyni i innych miast Pomorza.

Fundacja nasza jest organizacją non-profit i wszyscy pracują w niej społecznie bez jakichkolwiek form wynagrodzenia. Środki potrzebne do realizacji poszczególnych projektów pozyskujemy od osób i firm, którym bliska jest idea propagowania patriotycznych postaw i dbałość o pamięć chlubnej historii naszego regionu.” - dodaje M. Zwiercan.

Okazuje się, że mimo pandemii również rok 2021 zaznaczył się w Fundacji wieloma inicjatywami. Minione 10 lat działalności pokazały, że jest to jedna z najbardziej aktywnych organizacji na Pomorzu. Sztandarowym wydarzeniom organizowanym w rocznice: Sierpnia '80 i Grudnia '70, towarzyszy ogromna ilość eventów historycznych i edukacyjnych skierowanych do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Zaangażowanie członków fundacji i wolontariuszy skutkuje wydarzeniami, których do tej pory nikt nie odważył się zrealizować. Istotne jest to, że obszar w którym porusza się Pomorska Inicjatywa Historyczna jest doskonale znany inicjatorom tych wydarzeń. W większości przypadków sami uczestniczyli w tych momentach historii najnowszej, o których mówią.

Do najbardziej znanych i wręcz sztandarowych należą m.in. - uroczystości rocznicowe Sierpnia 1980 w Gdyni, w tym wydawanie albumu „Ludzie Sierpnia” oraz organizacja w Jastrzębiej Górze wypoczynku dla weteranów Solidarności, podziemia i walki o wolną Polskę.

Lista ważniejszych dokonań Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna

Wśród celów statutowych fundacji oprócz dokumentowania historii najnowszej, przywracania należnego miejsca działaniom dla odzyskania niepodległości i godności ludziom, którzy mieli odwagę przeciwstawić się totalitarnemu systemowi komunistycznemu są także działania edukacyjne wśród młodzieży oraz pomoc ludziom, bohaterom walki o niepodległą Polskę a znajdującym się dziś w trudnej sytuacji materialnej.

Różnorodność podejmowanych przez fundację działań przybliża lista ważniejszych dokonań FPIH w ostatnich 8 latach działalności:

• Przygotowanie i cykliczne prowadzenie uroczystości rocznicowych strajku sierpniowego 1980 r. we współpracy i pod patronatem Prezydenta Gdyni - zebranie pierwszej listy uczestników strajków 1980 r. w zakładach Gdyni - dla przyznania honorowej odznaki „Bohaterom Sierpnia '80 Gdynia". Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku, w ramach obchodów 33 rocznicy strajków 1980 r. w Sali konferencyjnej Zarządu Portu Gdynia. Podczas niej Honorowe Odznaczenie otrzymało 120 uczestnikom strajków.

Zaprezentowaliśmy również li tom albumu „Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni". Do 2020 roku odznaczenie przyznano i wręczono 851 osobom;

• Wystawy plenerowe oraz wystawy rotacyjne w szkołach ponadpodstawowych, przedstawiające etapy walki o wolność na Wybrzeżu od Grudnia '70, poprzez opozycję demokratyczną lat siedemdziesiątych, Sierpień '80 i Solidarność aż do odzyskania niepodległości (kilkaset ekspozycji w ciągu 8 lat);

• Spotkania z żyjącymi świadkami historii i prelekcje w szkołach powiązane z pokazami multimedialnymi;

• Pozyskiwanie i opracowywanie materiałów historycznych dokumentujących poszczególne etapy walki o odzyskanie niepodległości w celu utworzenia stałej ekspozycji i systematycznych publikacji archiwaliów;

• Tematyczne pokazy filmów dokumentalnych z komentarzem uczestników wydarzeń z lat 1970, 1980 i stanu wojennego;

• Opracowanie i wydanie książki przedstawiającej działania niepodległościowe na wybrzeżu w latach 80 XX wieku. A. Kołodziej i R. Zwiercan "... o godność i wolność. Po prostu... " - dwa wydania.

• Przygotowanie i realizacja Inscenizacji wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Gdyni z udziałem kilkuset aktorów i statystów;

• Sporządzanie dokładnej uporządkowanej dokumentacji w/w wydarzeń w formie filmowej oraz w formie nagranych i spisanych relacji. Notacje służą do opracowania publikacji książkowych oraz mają być źródłem do tworzenia filmów dokumentalnych. Duża część uczestników spotkań i konferencji to depozytariusze unikatowych świadectw przeszłości, nigdy dotąd nieutrwalonych a bezcennych dla narodowej świadomości historycznej i ogromnie ważnych dla badań historycznych;

• Pomoc znajdującym się w niedostatku działaczom opozycyjnym z czasów zmagań o wolną Polskę. Ludziom zasłużonym w walce o wolność, którzy w wyniku swego zaangażowania tracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Pozyskanie środków na wsparcie materialne kilkudziesięciu uczestników tamtych wydarzeń.

• Opracowanie i prezentacja wystawy „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010";

• Opracowanie i budowa stałej wystawy „Gdyńskie drogi do Niepodległości" przy przystanku SKM Gdynia Stocznia;

• Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Wydawnictw Niezależnych „Wydawnictwa Solidarności Walczącej na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80-tych" w Muzeum Miasta Gdyni;

• Realizacja wystawy „Grudzień '70 w Gdańsku i w Gdyni". Czasowa ekspozycja w Gdańsku, ul. Doki 1, historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej.

• Opracowanie i prezentacja wystawy plenerowej „Dwa Grudnie".

• Zorganizowanie szeregu Sympozjów m.in. ,,Polskie Grudnie", ,,Grudzień 70 Uniwersytet Robotniczy" oraz „Grudzień 81 - Wojna z narodem - lekcja patriotyzmu" w Muzeum Miasta Gdyni, a także „Polskie Grudnie" - Spotkanie z młodzieżą.

• Przygotowanie i udział w uroczystościach 30 rocznicy powstania Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego - w ramach którego odbył się koncert zespołów rockowych w Klubie Parlament w Gdańsku, prezentacja spektaklu „SOR" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, spotkanie z młodzieżą na scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Sopocie oraz przygotowanie i prezentacja wystaw poświęconych RSA-w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego oraz wersja plenerowa w Gdyni - Leszczynkach;

• Wydanie pierwszej monografii p.t. ,,Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża" autorstwa Andrzeja Kołodzieja.

• Cykliczne wydawanie od 2012 roku, kolejnych tomów albumu „Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni". Do tej pory ukazało się 9 tomów.

• Uroczysty Koncert w 32 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicę utworzenia - ,,Solidarności Walczącej";

• Trzecia publikacja książki „Solidarność Walcząca oddział Trójmiasto" autorstwa Andrzeja Kołodzieja i Romana Zwiercana;

• Publikacja książki „Antologia Prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście" autorstwa Romana Zwiercana;

• Organizacja Obchodów 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicy powstania „Solidarności Walczącej" - Sala Konferencyjna Zarządu Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9, w Gdyni. dwudniowa Konferencja Organizacji Opozycyjnych i Podziemnych „Drogi do Niepodległości", z udziałem 1200 osób z całej Polski;

• Prowadzenie cyklicznego projektu „Warsztaty Historyczne" - dla młodzieży gdyńskich szkół.

• Wystawa: ,,Pamięć Grudnia '70 na ulicach Gdyni" w Urzędzie Miasta w Gdyni;

• Projekcja filmu „Czarny Czwartek" dla uczniów Gdyńskich Liceów oraz spotkanie z reżyserem filmu panem Antonim Krauze i uczestnikami wydarzeń - Henrykiem Mierzejewskim i Jerzym Miotke w Multikinie w Gdyni;

• Zainicjowanie i zorganizowanie uroczystości uhonorowania Odznaczeniami Państwowymi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce blisko 150 działaczy organizacji niepodległościowych na Pomorzu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (w ciągu 7 lat);

• Uruchomienie i sukcesywna rozbudowa portalu internetowego pod adresem: www.gdynia-1980.pl - elektronicznego katalogu posiadanych zbiorów, dokumentujących dokonania mieszkańców Gdyni w latach przełomu 1980-1981;

• Stałe gromadzenie dokumentacji związanej z walką o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej na terenie Gdyni i Pomorza w latach 1939-1989. Zbiory są bezpłatnie udostępniane w lokalu Fundacji.

• Organizacja w Gdyni uroczystości 100-nej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka. Budowa pomnika w centrum miasta, renowacja grobu, zorganizowanie konferencji, przygotowanie wystawy plenerowej, przygotowanie publikacji;

• Prezentacja wystaw poświęconych Żołnierzom Wyklętym „V Wileńska Brygada AK" oraz „II Konspiracja" w Sopocie przed Urzędem Miasta - jako wkład Fundacji w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

• Z okazji 35-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i 33 rocznicy utworzenia - ,,Solidarności Walczącej" opracowanie i ekspozycja miasteczka wystawowego w centrum Gdyni. Na miasteczko składał się cykl wystaw ustawionych w kompleks obrazujący „Drogę do Wolności" - (,,Kontynuacja walki zbrojnej po 1945 roku - ,,V Brygada Wileńska", ,,II konspiracja na Pomorzu - procesy stalinowskie", ,,Grudzień '70", ,,Solidarna Gdynia", ,,Solidarny Gdańsk", ,,Solidarność Walcząca", ,,Organizacje opozycyjne lat '80 - ROPCiO, KOR, WZZ, Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, RMP, KPN, SW, OKOR, PPN, FMW, LDPN Niepodległość, NZS";

• Cykl wykładów „Porozumienie czy zdrada elit" prezesa Fundacji - Andrzeja Kołodzieja, w USA - na zaproszenie Instytutu Polityki Światowej;

• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla młodzieży szkolnej z regionu pomorskiego pt: ,,Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości". W finale konkursu „Mój dzień Niepodległości" zaprezentowano ponad 70 prac plastycznych a na scenie wystąpiło prawie 40 wokalistów;

• Wystawa Kobiety Walczące, prezentująca kilkanaście działających w strukturach Solidarności Walczącej kobiet na Wybrzeżu;

• Wystawa Solidarność Walcząca, prezentująca działalność struktur Solidarności Walczącej na Wybrzeżu;

• Prowadzenie w Jastrzębiej Górze Ośrodka w którym Weterani działań na rzecz Niepodległego Bytu Państwa Polskiego mogą bezpłatnie spędzić kilkanaście dni w roku, odpoczywając w gronie podobnych im ludzi. Poza noclegiem i wyżywieniem beneficjenci mają zapewnioną opiekę koordynatora, który organizuje czas oraz aktywizuje seniorów. W programie każdego turnusu są wyjazdy do okolicznych miejsc Pamięci - między innymi do Piaśnicy w której Niemcy zamordowali kilkanaście tysięcy Polaków oraz do Muzeum Emigracji w Gdyni. Jedyną formą partycypacji uczestników w programie jest podzielenie się wspomnieniami, które archiwizujemy w formie filmowych notacji. Budujemy w ten sposób bazę wspomnień, która jest i będzie bogatym materiałem źródłowym dla obecnych i przyszłych badaczy historii.

W 2015 roku przyjęliśmy 140 osób, w 2016 r. udało się zapewnić odpoczynek 248 weteranom. W 2017, 2018 i 2019 r. liczba ta została potrojona. W 2020 mimo późniejszego startu programu w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią ilość weteranów korzystających z tej formy wsparcia nie uległa zmniejszeniu. Baza nagrań na dzisiaj to około 600 notacji, od nagrań kilkunastominutowych do ponad dziesięciogodzinnych.

• Z okazji 35 rocznicy powstania Oddziału Solidarności Walczącej w Trójmieście zorganizowanie dwudniowych obchodów;

• Inscenizacja konspiracyjnej drukarni Solidarności Walczącej w Gdyni, ukrytej za zamaskowanym wejściem w przedzielonym garażu. Drukarnia działała w latach 80, w wynajmowanym przez Małgorzatę Zwiercan domu w Kacku, na tzw. ,,Psiej górce";

• Konferencja pt. "Odpowiedzialność dowódców LWP za masakrę w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu";

• Wystawa Plenerowa „Trzech Komandorów" prezentująca kulisy zbrodni sądowej popełnionej przez komunistyczne władze na dowódcach Marynarki Wojennej w grudniu 1952 roku;

• Sesja naukowa pt. ,,Zaślubiny Polski z morzem. Traktat Wersalski" i towarzysząca jej wystawa;

• Wystawa plenerowa „ Powrót Polski nad morze";

• Wystawa plenerowa „Niezłomni, Niepokorni";

• Wystawa plenerowa „100 lat niepodległości na Pomorzu";

• Wystawa plenerowa „Gdyński Sierpień";

• Konferencja „Geneza protestów robotniczych na Wybrzeżu. Strajk w gdyńskich zakładach pracy w sierpniu 1980 roku";

• Współorganizacja obchodów 40 rocznicy Sierpnia '80 w Gdyni;

• Koncert dla „Zwykłego Bohatera" - muzyczne podziękowanie uczestnikom protestów z 1980 roku.

• Konferencja „Od konfrontacji do współpracy w drodze do Niepodległości"

• Konferencja „Grudzień 1970 - komunistyczna zbrodnia w Gdyni"

• Konferencja „II Konspiracja na Wybrzeżu w latach 1944-1956"

• Wystawa stała „Muzeum Solidarności Walczącej" w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym areszcie w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37. Projekt zrealizowany został przez zespół pod kierunkiem wiceprezesa FPIH Romana Zwiercana w 19 salach na powierzchni ponad 400 m2

• Wirtualny spacer po Muzeum Solidarności Walczącej

• Ścieżka edukacyjna Trzciano - Straszewo - Pułkowice upamiętniająca zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami szwedzkimi w bitwie pod Trzcianą 27 czerwca 1629 roku w ramach projektu wykonane zostały:

- 3 kioski mulimedialne, z własnym zasilaniem, monitorem, mikrokomputerem oraz wyposażeniem w Trzcianie, Straszewie i Pułkowicach,

- 3 totemy z Godłem Polski z 1620 roku,

- 3 pulpity z opisem bitwy,

- 3 maszty z flagą polską,

- 3 zestawione łącza internetowe do obsługi kamer. W każdym kiosku zostały zainstalowane dwie kamery przesyłające i archiwizujące 11 niepożądane zdarzenia", które stanowią element zabezpieczenia całej instalacji,

- 3 prezentacje. Filmy edukacyjne o długości ok. 5,5 minuty każdy. Do każdego filmu przygotowany został scenariusz oraz tekst dla lektora,

- Medal pamiątkowy 11Tropiciel historii",

- Przypinka 11Śladami oręża polskiego",

- Komiks 11Bitwa Polaków ze Szwedami pod Trzcianą w 1629 roku"

- Zakładka do strony internetowej www.trzciano.fundacja-pih.info wraz z formularzem akceptującym i zliczającym rejestrujące się za pomocą QR kodów osoby

• Kolejny, IX już tom publikacji „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni"

• Obchody 41 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność" w Gdyni. W ramach projektu zrealizowane zostały:

- Konferencja 28 sierpnia 2021. Tematy: ,,Wpływ myśli narodowej i działaczy niepodległościowych na przebieg strajków, postulaty i powstanie NSZZ Solidarność"

oraz „Rola NSZZ Solidarność w procesie obalania komunizmu. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej".

- Konferencja 30 sierpnia 2021. Temat „Walka o pamięć - dorobek i spuścizna NSZZ Solidarność"

- Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia '70 r

- Uroczystość wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierpnia '80". W programie m.in. prezentacja IX tomu albumu „Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni" autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej oraz Roberta Chrzanowskiego.

- Strajkowa biesiada i przekazanie uczestnikom IX tomu albumu „Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni" autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej oraz Roberta Chrzanowskiego.

- "Polskie etosy" - solowy koncert lidera zespołu CONTRA MUN DUM Norberta „Smoły" Smolińskiego.

Więcej o działaniach Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: http://www.fundacja-pih.pl/

* * *

Pomorska Inicjatywa Historyczna na swoją działalność uzyskała wsparcie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest rządową agencją wykonawczą operującą programami, umożliwiającymi pozyskanie dotacji.

Wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując swoje działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora. Upraszcza procedury tak, by stosowane rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów. NIW wierzy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogły uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w edycji 2021 konkursu to ponad 28 mln zł.

W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 000 zł w 2023 r.

W ramach konkursu można było otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 700 tys. zł.

Organizacje pozarządowe które otrzymały wsparcie na rozwój zlokalizowane są zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach. Z dofinansowania cieszy się m.in. Fundacja pomocy za jeden uśmiech, która dzięki wsparciu zadania pod tytułem "Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna" mogła m.in. zrealizować wystawy czy konferencje.

(hs za: FPIH/foto Sebastian Wujke)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%