Zamknij
REKLAMA

Zarządzanie wierzytelnościami – powierz swój dług w ręce profesjonalistów

08.07, 10.01.2023 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 08.07, 10.01.2023

Zarządzanie wierzytelnościami to bogata gama zadań, które są związane z obsługą zadłużenia. Realizują je eksperci, którzy wspierają wierzycieli, jak również samych dłużników – tak, aby spłata zobowiązań przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Zobacz, czym dokładnie się zajmują i dlaczego warto im zaufać.

Zarządzanie wierzytelnościami – co to jest?

Aby zrozumieć, na czym polega zarządzanie wierzytelnościami, warto wziąć pod lupę samo pojęcie „wierzytelność”. Kryje się pod nim prawo majątkowe wierzyciela do otrzymania od osoby zadłużonej określonego świadczenia. Można więc powiedzieć, że to „lustrzane odbicie” długu.

Wierzytelnością może być np. kredyt udzielony przez bank albo zapłata przysługująca z tytułu abonamentu za usługi telefoniczne. Natomiast wierzyciel to np. bank, firma pożyczkowa, operator internetu czy każda inna firma, która wystawiła fakturę. W przypadku braku spłaty zobowiązań w terminie, na podstawie cesji wierzytelności zawartej z tzw. pierwotnym wierzycielem (np. bankiem, w którym zaciągnięto kredyt) może być to również firma windykacyjna.

Czym zatem jest zarządzanie wierzytelnościami? To proces ich obsługi – tak, aby ułatwić dłużnikom spłatę zobowiązań, a wierzycielom odzyskanie należnych pieniędzy.

Zarządzanie wierzytelnościami a windykacja – czy to jest to samo?

Zarządzanie wierzytelnościami jest często utożsamiane z windykacją. Te pojęcia są do siebie podobne, jednak nie stanowią synonimów. Mówiąc dokładniej: windykacja jest jednym z działań podejmowanych w ramach zarządzania wierzytelnościami. Natomiast praca firm, które działają w tym szerszym zakresie, obejmuje m.in.:

  • monitorowanie spłaty zobowiązań wobec wierzyciela;
  • prowadzenie obsługi osób zadłużonych – tak, aby pomóc im w uregulowaniu należności na drodze polubownej (korzystniejszej dla obu stron niż droga prawna); takie wsparcie dla dłużników często obejmuje także doradztwo przy zarządzaniu budżetem domowym;
  • negocjowanie warunków porozumienia i uzgadnianie harmonogramu spłaty.

Co istotne, firmy oferujące zarządzanie wierzytelnościami mogą zapewnić szereg narzędzi, które usprawniają regulowanie długów. W efekcie osoby z niespłaconymi zobowiązaniami mogą bez stresu rozwiązać swój problem. To zaleta, którą doceniają także wierzyciele.

Jak współpracować z firmą, która oferuje zarządzanie wierzytelnościami?

Obsługa przez firmę zarządzającą wierzytelnościami jest skierowana do obu stron, a więc do wierzycieli oraz do osób zadłużonych.

Wierzyciele mogą liczyć na wsparcie w procesie monitorowania i windykowania należności, natomiast dłużnicy – na kompleksową pomoc w wyjściu na finansową prostą. Dla nich informacja, że stali się klientami firmy wyspecjalizowanej w zarządzaniu wierzytelnościami, to bardzo dobra wiadomość!

Przykładowo klienci Ultimo mają szansę samodzielnie wynegocjować nowe warunki spłaty długu – wystarczy, że skorzystają z portalu obsługi klienta online. Trzeba się tylko się zalogować, uzgodnić wysokość rat, zatwierdzić ugodę, a następnie zacząć regulować zobowiązanie zgodnie z nowym harmonogramem. To pozwala dłużnikom uniknąć problemów i kosztów związanych np. ze sprawą sądową czy egzekucją komorniczą. Sam proces regulowania zobowiązania jest prosty i wygodny. Można też w szybki sposób sprawdzić stan zadłużenia – tak, aby wiedzieć, ile jeszcze pozostało do „wyjścia na zero”.

Podsumowując, zarządzanie wierzytelnościami to usługa, która przynosi korzyści obu stronom. Dlatego korzysta z niej coraz szersze grono podmiotów, a dłużnicy podchodzą do firm windykacyjnych z większym zaufaniem.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%