Zamknij
REKLAMA

Sprzedaż mieszkania kupionego na firmę a podatki

11:37, 22.07.2022 | materiał partnera

Wielu Polaków jest przedsiębiorcami o różnych profilach. Bywają więc takie sytuacje, że w pełni uzasadniona jest potrzeba zakupu mieszkania na firmę. Wiąże się to zwykle ze zleceniem w punkcie odległym od aktualnego miejsca zamieszkania czy też z koniecznością posiadania takiego mieszkania na cele związane wyłącznie z prowadzeniem swojej działalności. Zastanawiamy się wtedy, jak wygląda sprawa z odliczaniem kosztów związanych z mieszkaniem, a także co się dzieje w przypadku sprzedaży takiego lokalu. Wątpliwości w tej materii rozwiewa poniższy artykuł. 

Zakup mieszkania a odpisy amortyzacyjne 

Ustawa PIT określa w art. 23 ust. 1 pkt 1, że wydatki poniesione w ramach prowadzonej firmy na zakup nieruchomości nie są ujęte w momencie zakupu jako kosztu uzyskania przychodów, więc nie można ich od razu odliczyć. Odliczeń dokonuje się poprzez odpisy amortyzacyjne. Można to robić, jeśli spełnione są poniższe warunki: 

  • nieruchomość stanowi własność/współwłasność podatnika, 
  • nieruchomość jest zdatna do użytku od początku, 
  • przewidywany okres używania jest dłuży niż rok, 
  • nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. 

Odpisów dokonuje się od wartości początkowej mieszkania rozumianego jako środek trwały. Rozpoczyna się tę procedurę od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym wprowadzono mieszkanie do ewidencji środków trwałych. Odpisy mogą być prowadzone co miesiąc, co kwartał lub raz w roku. Dotyczy ich obowiązująca stawka, która zasadniczo wynosi 1,5%. Dla lokali używanych może być jednak podniesiona do 10%, jeśli da się wykazać, że przed nabyciem mieszkanie było wykorzystywane przez okres minimum 60 miesięcy. 

Zobacz też: Zakup mieszkania na firmę 

Sprzedaż mieszkania i kwestie podatkowe 

Oczywiście mieszkanie zakupione na firmę można sprzedać. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami podatkowymi, podobnie jak w przypadku prywatnej sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT „opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, i jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ustawy”. Należy wziąć także pod uwagę kwestię podatku VAT. W momencie zakupu przysługuje nabywcy prawo do odliczenia tego podatku z tytułu zakupu mieszkania, jeśli nabycie będzie od innego podatnika VAT-u. Sprzedaż mieszkania firmowego po dwóch latach jest możliwa ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Pojawi się jednak konieczność korekty podatku odliczonego podczas zakupu. Natomiast nabycie mieszkania na firmę od osoby fizycznej (czyli niebędącej vatowcem) wiąże się z brakiem możliwości odliczenia tego podatku od zakupu, ale również nie trzeba go płacić przy sprzedaży (pod pewnymi warunkami). Jak więc widać, zakup mieszkania na firmę i późniejsza jego sprzedaż są możliwe. Należy tylko pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim konieczne jest wpisanie lokalu do ewidencji środków trwałych, by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nieruchomość sprzedana po więcej niż 5 latach od nabycia nie spowoduje naliczenia podatku dochodowego. Jeśli zrobimy to wcześniej, to unikniemy podatku także w sytuacji, gdy uzyskaną kwotę przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Podatek VAT natomiast wystąpi lub nie – w zależności od sytuacji, jak opisano powyżej. 

Źródło: Spolkowy.pl 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%