Zamknij
REKLAMA

Ile trwa urlop rodzicielski?

12:55, 23.12.2020 | materiały partnera

Urlop rodzicielski jest jednym z urlopów, które przysługują świeżo upieczonym rodzicom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Może go wziąć zarówno matka, jak i ojciec bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, ile trwa urlop rodzicielski, jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać oraz jakie wynagrodzenie przysługuje rodzicom.

Urlop rodzicielski - ile tygodni?

Wiele osób zastanawia się, ile trwa urlop rodzicielski. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Są to:

  • 32 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 34 tygodnie - w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci;
  • 29 tygodni - w przypadku adopcji starszego dziecka.

Urlop rodzicielski, w odróżnieniu od macierzyńskiego, nie jest obowiązkowy. Jeśli rodzice chcą go otrzymać, muszą wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem. Warunkiem jest wcześniejsze zakończenie urlopu macierzyńskiego oraz pobierania zasiłku. Wniosek ten należy złożyć nie później niż 21 dni po porodzie, jeśli matka planuje wykorzystać go w pełnym wymiarze i tuż po urlopie macierzyńskim. Jeśli ojciec zamierza zastąpić matkę w opiece nad dzieckiem, powinien on złożyć swój wniosek nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Chociaż każdy wniosek jest prośbą, pracodawca nie ma prawa go odrzucić, ponieważ do jego udzielenia obligują go przepisy.

Urlop rodzicielski a macierzyński – różnice

Warto pamiętać, że urlop rodzicielski nie jest tym samym, co urlop macierzyński, choć terminy te często są używane zamiennie. Sprawdźmy, jak w rzeczywistości wyglądają różnice między urlopem macierzyńskim, a urlopem rodzicielskim. Czas trwania urlopu, jaki przysługuje matce po porodzie, również zależy od liczby dzieci urodzonych w tym samym czasie. Jest on dłuższy niż w przypadku urlopu rodzicielskiego i wynosi:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojaczków;
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojaczków;
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworaczków;
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci.

Istotną różnicą między urlopem rodzicielskim i macierzyńskim są zasady, na podstawie których są one przyznawane. Urlop rodzicielski jest przedłużeniem macierzyńskiego i przysługuje obojgu rodzicom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Rodzice mogą go wziąć tym samym czasie, ale wówczas liczba wykorzystanych dni sumuje się - matka i ojciec mają zatem łącznie 16 tygodni urlopu. Możliwe jest również jego podzielenie na 4 części po 8 tygodni do wykorzystania przez oboje rodziców, samego ojca lub samą matkę. Urlop rodzicielski jest dobrowolny i przysługuje za niego wynagrodzenie. Przez pierwsze 6 tygodni jest to 100 proc. podstawy zasiłku, a przez pozostałe - 60 proc. Jeśli matka zdecyduje się na wykorzystanie całego urlopu rodzicielskiego od razu po macierzyńskim, otrzymuje wówczas 80 proc. podstawy zasiłku.

Na jakich zasadach jest z kolei przyznawany urlop macierzyński? Przede wszystkim matka musi być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. W czasie jego trwania otrzymuje ona 100 proc. podstawy zasiłku macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest obowiązkowy, a zatem matka nie może się go zrzec. Ma jednak możliwość wrócenia do pracy wcześniej, bo już po 14 tygodniach, zaś opiekę nad dzieckiem przekazać ojcu. Ten może wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że również jest zatrudniony na umowie o pracę. Matka może również wziąć do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego jeszcze przed rozwiązaniem.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA