Zamknij
REKLAMA

Przewalutowanie kredytu we frankach - czym jest, ile kosztuje i jak tego dokonać?

10:34, 10.02.2021 | materiały partnera

Przewalutowanie dedykowane jest głównie kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt w umacniającej się walucie. Bowiem im mocniejsza waluta tym wyższe koszty kredytu. O przewalutowaniu myślą kredytobiorcy, którzy mają kredyty waloryzowane inną walutą, gdy polska złotówka słabnie, a umacnia się inna waluta.

Czym jest przewalutowanie i jakim kredytobiorcom jest dedykowane.

Przewalutowanie kredytu to sposób na restrukturyzację i zmianę sposobu w jakim kredytobiorca rozlicza się z bankiem. Z uwagi na wzrost franka szwajcarskiego o przewalutowaniu kredytu myślą zwłaszcza osoby, które mają umowy we frankach szwajcarskich.

Przewalutowanie to najprościej mówiąc przeliczenie długu wobec banku z waluty, w której kredyt został zaciągnięty na inną walutę. W przypadku frankowiczów przewalutowanie kredytu we frankach będzie polegało na przeliczeniu kwoty pozostałej do spłaty wobec banku wyrażonej we frankach szwajcarskich na złotówki. Przeliczenie nastąpi po określonym kursie walutowym. Najczęściej będzie to kurs z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie.

Przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy zazwyczaj nie jest możliwe, gdyż godzi w interesy banków. Kursy w latach 2005-2008 kiedy najwięcej umów frankowych było zawieranych, były znacznie niższe niż obecny kurs CHF. 

Odpowiednich zapisów dotyczących zasad przewalutowania szukać należy w umowach i regulaminach kredytowania. W umowach kredytów frankowych przewalutowanie najczęściej było opisywane według następujących zasad. W przypadku zmiany waluty z PLN na walutę obcą stosowany był kurs kupna z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie na podstawie obowiązującej w banku tabeli kursowej, a w przypadku zmiany waluty z waluty obcej na PLN stosowany był kurs sprzedaży z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie na podstawie obowiązującej w banku tabeli kursowej.

Istotny jest zatem dzień złożenia wniosku o przewalutowanie. Przewalutowanie kredytu frankowego będzie skutkowało tym, że dalsza spłata rat odbywać się będzie w złotówkach. To zaś powoduje, że wysokość raty jest pewna i frankowicz uwalnia się od ryzyka walutowego. 

Prezydent Andrzej Duda podczas kampanii wyborczej obiecał frankowiczom pomoc. Projekt proponowanej przez niego ustawy o przewalutowaniu kredytów, zakładał przewalutowanie wszystkich kredytów we frankach szwajcarskich. Banki zostałyby zmuszone do przewalutowania wszystkich kredytów frankowych i poniesienia kosztów tej operacji. Niestety frankowicze nie doczekali się pomocy systemowej i zmuszeni są obecnie dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

Czy przewalutować kredyt we frankach i kiedy 

Przewalutowanie kredytu może być sposobem na korzystniejsze warunki spłaty kredytu. Nie w każdym przypadku jednak okaże się opłacalne. Przewalutowanie kredytu frankowego na polskie złotówki będzie opłacalne gdy będzie spadał kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego, a jednocześnie przewidywany będzie wzrost franka. Czyli gdy frank szwajcarski jest tani, ale będzie wkrótce droższy. Należy zawsze dokładnie rozważyć czy przewalutowanie będzie korzystne, tak aby kredytobiorca zyskał na tej operacji, a nie stracił. Każdy przypadek należy rozważać indywidualnie. 

Ile kosztuje przewalutowanie – prowizja i inne dodatkowe opłaty

Bank może domagać się od kredytobiorcy składającego wniosek o przewalutowanie prowizji za przewalutowanie. Jej wysokość będzie zależała od banku i wysokości zadłużenia. Prowizja najczęściej jest określana procentowo np. 1-2% salda zadłużenia. Bank może także obciążyć kredytobiorcę innymi dodatkowymi kosztami np. kosztami wymiany walut czy opłatą za sporządzenie aneksu do umowy zawierającego warunki przewalutowania i nowe zasady spłaty kredytu (100-350 zł).  

Przewalutowanie – krok po kroku

Aby przewalutować kredyt frankowy należy złożyć do banku, w którym kredyt został zaciągnięty wniosek o przewalutowanie. Wniosek jest niezbędnym elementem procedury. Wzór wniosku udostępnia bank. Oczekujemy następnie na decyzję. Bank przeanalizuje sytuację finansową wnioskującego kredytobiorcy, w tym może od nowa badać zdolność kredytową zwłaszcza jeśli rata po przewalutowaniu będzie wyższa niż poprzednio. Ponadto zmiana waluty, w której wyrażona jest kwota kredytu może spowodować renegocjację także innych warunków kredytu, np. marży czy dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli bank wyda pozytywną decyzję konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej ustalającego zasady przewalutowania. Po jego podpisaniu będą obowiązywać już nowe warunki spłaty kredytu. 

Co jeśli nie przewalutowanie – inne opcje

Jeśli przewalutowanie kredytu się nie uda to frankowicz ma inne możliwości obniżenia rosnącej raty kredytu. Może spróbować negocjować z bankiem wydłużenie okresu kredytowania. Jeśli jednak umowa kredytowa została zawarta na 30 czy 35 lat może się to nie udać. Drugim sposobem jest samodzielne kupowanie franków po niższym kursie na przykład w kantorach internetowych i wpłacanie rat we frankach bezpośrednio na konto. Jest to rodzaj ucieczki przed spreadem ustalanym przez bank. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Kolejnym rozwiązaniem jest już droga sądowa i złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytowej lub jej odfrankowienie oraz zapłatę. 

Prawnicy Kancelarii Prawnej Jedliński, Bierecki i Wspólnicy z siedzibami w Gdyni i Warszawie, prowadzą liczne sprawy osób, które zawarły umowy frankowe przeciwko największym bankom, które posiadały w swojej ofercie takie kredyty. W przypadku zainteresowania pomocą prawną, zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji: https://krpj.pl/specjalizacja/umowy-konsumenckie-umowy-frankowe/.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%