Zamknij
REKLAMA

Skuteczna windykacja w Gdyni: jakie są jej etapy?

10:08, 06.04.2022 | Materiały Partnera
Materiały Prasowe

Windykacja długów to temat znany niemal każdemu doświadczonemu przedsiębiorcy. Niestety w naszym kraju problem ze spłatą faktur jest niechlubnym standardem, co skutkuje ogromnym rynkiem usług pośredników windykacyjnych. Jednak zanim podejmiemy próbę odzyskania długów samodzielnie lub z pomocą specjalistów, warto wiedzieć, na czym faktycznie polega efektywny proces windykacyjny.

Prewindykacja i windykacja przedsądowa – kroki obowiązkowe

W polskim porządku prawnym wierzyciel ma możliwość dochodzenia długów samodzielnie lub z pomocą zewnętrznej firmy windykacyjnej. Zgodnie z art. 354 par. 1 kodeksu cywilnego (…) Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Oczywiście przepisy przepisami, za to zbyt długie oczekiwanie na płatność od kontrahenta wciąż stanowi problem większości polskich przedsiębiorców.

Pierwszą czynnością jest więc tzw. prewindykacja, czyli wysyłanie dłużnikowi powiadomień o mijającym lub przeszłym terminie płatności. Zazwyczaj przypomnienia i próby nawiązania kontaktu są realizowane przez samego wierzyciela. Jeżeli jednak dłużnik zbyt długo unika spłaty, trzeba przejść do windykacji przedsądowej, która może być prowadzona osobiście lub przez firmę windykacyjną na mocy zawartej umowy.

Windykacja przedsądowa polega na prowadzeniu działań negocjacyjnych co do spłaty zaległości i na wysyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Zgodnie z informacjami kancelarii prawnej RPMS: https://rpms.pl/windykacja-gdynia/, nawet 73% spraw rozwiązuje się już na etapie przesłania przedsądowego ostatecznego wezwania do zapłaty z podpisem prawnika. 

Windykacja sądowa i komornicza: gdy sprawa robi się poważna

Co zrobić, jeśli działania polubowne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Wówczas jedynym wyjściem pozostaje windykacja sądowa. To rozwiązanie zarezerwowane dla spraw, w których dłużnik (pomimo podjętych działań windykacyjnych) nadal nie spłaca zaległej należności. Podobnie jak w przypadku czynności polubownych, tak i w ramach windykacji sądowej możemy samodzielnie dochodzić swoich praw. Mimo to oczywiste jest, że znacznie lepsze rezultaty przyniesie zatrudnienie prawnika specjalizującego się w sprawach windykacyjnych.

Prawnik poprowadzi sprawę profesjonalnie, wykorzystując wypracowane metody i techniki negocjacyjne już na etapie windykacji miękkiej, a następnie, w razie dalszego braku spłaty, dokona pełnej analizy procesowej, złoży pozew i będzie reprezentować klienta w postępowaniu sądowym. 

Ostateczną drogą odzyskiwania zaległych płatności jest egzekucja przez Komornika Sądowego – tutaj również w imieniu wierzyciela może działać wyznaczony prawnik.

Windykacja długów samodzielnie czy z pomocą pośrednika?

Z perspektywy prawnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby windykować długi samodzielnie. Jednak większość przedsiębiorców nie ma odpowiedniego zaplecza, znajomości prawa, umiejętności negocjacyjnych, ani doświadczenia w dziedzinie windykacji. Wybierając sprawdzonego, polecanego pośrednika zyskują więc znacznie większe szanse na wygraną i odzyskanie długu. W wielu przypadkach kancelarie windykacyjne oferują również wdrożenie w firmie indywidualnych rozwiązań, które skutkują terminowym spływem kolejnych płatności.

Ponadto usługi profesjonalistów dają szansę nie tylko na ściągnięcie należnych kwot, ale i na jednoczesne przerzucenie kosztów postępowania windykacyjnego na dłużnika. Warto wziąć to pod uwagę, gdyż wniesienie pozwu (w zależności od wysokości długu) może kosztować od 30 złotych do 100 tysięcy złotych. 

(Materiały Partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%