Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
18:28, 07.09.2020
Pracownicy społeczni w swojej codziennej pracy wspierają osoby samotne, seniorów i całe rodziny, stanowiąc dla nich pomocną dłoń, oparcie, a niekiedy ostatnią deskę ratunku. Aby docenić ich trudy, powołano nagrodę "Srebrne Drzewko", przyznawaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Kandydata do jej otrzymania może zgłosić każdy. Nabór zgłoszeń trwa do 25 września.
23:13, 01.09.2020
31 sierpnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.
10:18, 26.08.2020
Wczoraj policjanci pojechali do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie uczestniczyli w trzeciej edycji Forum Wizja Rozwoju. Mundurowi wzięli udział w panelu dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych. Funkcjonariusze przypominali, że oszuści wykorzystują empatię seniorów i dlatego nie należy wierzyć osobom, które pod różnym pretekstem proszą o pieniądze.
22:01, 18.08.2020
Gdynia dzieli się dobrymi praktykami. W poświęconym tematom społecznym magazynie Komisji Europejskiej ukazał się tekst o ?Gdyńskim standardzie usług opiekuńczych?: o partycypacyjnym sposobie jego wypracowania, o tym, jak efekty rozmów w szerokim gronie przełożono na konkretne zasady działania oraz o tym, jak znajdują odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych.
21:16, 28.07.2020
W miniony czwartek w Gdyni na Polance Redłowskiej odbył się Piknik Miejskich Klubów Seniora, podczas którego gdyńscy policjanci przypominali Seniorom, aby nie dać się oszukać przestępcom działającym metodą ?na funkcjonariusza? lub ? na wnuczka?.
00:34, 25.07.2020
Już można umówić się na krótką wizytę w dzielnicowym ośrodku pomocy społecznej, by np. przekazać ważny dokument. Podopieczni placówek wsparcia dziennego wrócili na zajęcia stacjonarne, ale te odbywają się w niepełnym wymiarze godzin. Plany pracy z mieszkańcami mieszkań wspieranych i chronionych zmieniane są tak, by - jeśli to tylko możliwe ? ograniczyć ich aktywność poza domem.
07:54, 08.07.2020
Eksperci mówili o tym podczas debaty online "Zdrowie w pandemii ? czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?". Jej gospodarzem był Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Podkreślano, że kolejki na izbie przyjęć są już mniejsze, ale wielu seniorów potrzebuje natychmiastowej wizyty w gabinecie lekarskim.
22:14, 02.07.2020
Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.
13:06, 23.06.2020
Znamy termin III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W tym roku edycja najważniejszego wydarzenia północnej Polsce odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia. Wzorem ubiegłych lat organizatorzy zaplanowali oddzielny blok dyskusyjny ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej zwanej zamiennie ?srebrną? gospodarką. Przez dwa dni grono znamienitych ekspertów, przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców debatowało będzie nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia, potencjału zawodowego oraz siły nabywczej polskich seniorów.
20:04, 22.06.2020
To był bardzo pracowity rok dla studentów i studentek Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nieprzerwanie brali udział w wykładach i zajęciach, choć w innej formie niż dotychczas. Kończą bowiem semestr w Wirtualnym Centrum @Aktywności Seniora - specjalnej platformie internetowej, która powstała na początku pandemii, z potrzeby zapewnienia seniorom możliwości rozwoju i aktywności także w domu. Ale już najwyższy czas odłożyć indeksy i zacząć wakacje, to koniec roku akademickiego na GUTW!
REKLAMA
14:34, 30.05.2020
GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 czerwca renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.
23:10, 24.05.2020
Tarcza Antykryzysowa 3.0., pozwala ZUS wyliczyć emeryturę na podstawie wniosku, który złożono w czerwcu, tak jak miałoby to miejsce w maju. Dzięki temu wszyscy, którzy myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w tym właśnie miesiącu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek i niższego świadczenia.
22:04, 14.05.2020
Program wieloletni ?Senior+? na lata 2015-2020 adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).
00:11, 13.05.2020
Chcesz złożyć wniosek o emeryturę, rentę albo o ich przeliczenie czy podjęcie wypłaty, a z różnych przyczyn nie możesz tego zrobić w okresie trwania epidemii?  Nie musisz martwić się, że nie otrzymasz wypłaty za czas jej trwania. Wystarczy, że wniosek wraz z oświadczeniem złożysz najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii.
22:13, 30.04.2020
20 wykładowców Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowało już około 110 wykładów on line z 29 przedmiotów. Te liczby stale się powiększają, bo GUTW, po przeniesieniu swojej działalności do sieci, nie zwalnia tempa. Z udostępnionych materiałów korzystają również seniorzy, którzy wcześniej studentami nie byli ? a to oznacza także tych mieszkających za granicą.
REKLAMA