Zamknij
REKLAMA

NIK w Kartuzach. Jest fatalnie. Gmina nie zapewnia bezpieczeństwa

08:59, 25.01.2022 | Mariusz Sieraczkiewicz
Skomentuj
REKLAMA

Gmina Kartuzy źle wypełniała zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe – wynika z raportu NIK na temat lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Okres kontroli obejmował lata 2015-2019. W znaczeniu lokalnym bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalnych społeczności, np. mieszkańców gminy.

Brak strategii i planów

W badanym okresie z niewiadomych przyczyn gmina nie planowała realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem złóż termalnych na swoim terenie oraz wykorzystywaniem energii słonecznej.

Miejski system ciepłowniczy, stanowił jedynie 12 % systemu zaopatrzenia w ciepło, a dominowały indywidualne piece, wykorzystujące do tego głównie węgiel, co miało negatywny wpływ na stan środowiska. Ponadto stan techniczny sieci ciepłowniczej był zły i kwalifikował się do wymiany.

Na gaz mieszkańcy muszą długo poczekać...

Poziom gazyfikacji gminy – mimo zwiększenia dostępności do sieci gazowej – był na bardzo niskim poziomie (niespełna 6 %).

Jedną z głównych stwierdzonych nieprawidłowości jest to, że Gmina Kartuzy od 2015 roku nie posiadała aktualnego dokumentu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, który jest głównym narzędziem w realizacji zadań Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię, ciepło i paliwa gazowe. Dokument ten został przyjęty w 2012 roku. Następnie Gmina nie opracowała i nie przyjęła wymaganych aktualizacji planu. Według prawa energetycznego aktualizacja taka powinna zostać dokonana przynajmniej raz na trzy lata, a więc w przypadku gminy Kartuzy do grudnia 2015 roku i do grudnia 2018 roku.

Gołuński tłumaczy się

Burmistrz w przesłanych wyjaśnieniach uzasadnił nie wykonywanie aktualizacji tego dokumentu nieodnotowaniem zdarzeń katastrofalnych, brakiem interwencji mieszkańców i przedsiębiorstw, a także brakiem środków finansowych. Izba nie podzieliła argumentacji Burmistrza. Aktualizacja dokumentu wynika wprost z prawa energetycznego ze względu na potrzebę zweryfikowania i ewentualnego skorygowania przyjętych prognoz i kierunków. Ponadto NIK zauważył, że wystąpiły przesłanki merytoryczne, bowiem faktyczny poziom zapotrzebowania i zużycia ciepła oraz gazu znacznie różnił się od prognoz z 2012 roku, więc trzeba było je skorygować. Nie do przyjęcia w opinii Izba jest także argument finansowy, gdyż koszt opracowania dokumentu wynosi kilkanaście tysięcy złotych, a Gmina Kartuzy dysponuje ponad 200 milionowym budżetem.

Nierzetelne opracowania

Brak aktualnej polityki rozwoju rynku energii w Gminie miał miejsce w sytuacji licznych wyzwań, które wymagały ustalenia strategii działania. Założenia z 2012 roku nie zapewniały skutecznego eliminowania ryzyk i zagrożeń dla lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Nie wskazywały także kierunków rozwoju sieci oraz działań niezbędnych dla realizacji zadań Gminy w tym zakresie. Treść tych założeń w opinii NIK była opracowana nierzetelnie.

Ponadto Gmina zaniechała jakichkolwiek działań sprawdzających, czy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zapewniają realizację przyjętych w gminie Założeń. Burmistrz nie zapewnił skutecznego systemu monitorowania.

W sytuacji gdy, nie była zapewniona realizacja Założeń, niemożliwe było wypełnienie ustawowego obowiązku opracowania Planu Zaopatrzenia w nośniki energii. W praktyce powoduje to brak spójnej lokalnej polityki energetycznej.

Kartuzy funkcjonują na szkodę klimatu

Faktyczne działania gminy Kartuzy nie wskazują, by traktowała ona priorytetowo kwestię tworzenia niskoemisyjnych systemów energetycznych i skutecznego obniżania w ten sposób poziomu tzw. niskiej emisji.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli jasno wynika, że pod względem bezpieczeństwa energetycznego gmina stanowi zagrożenie dla klimatu i mieszkańców. Kolejny raz pokazuje to, że rządzący Kartuzami burmistrz nie posiada odpowiednich kompetencji i swoim brakiem działania szkodzi mieszkańcom.

(Mariusz Sieraczkiewicz)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

MieszkaniecMieszkaniec

5 0

NIK nie zostawił suchej nitki. Czy burmistrz Gołuński stracił już całkowicie kontrolę nad tym co się dzieje w gminie? 09:42, 25.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lotniskowieclotniskowiec

2 0

A może by tak NIK zaprosić do Gdyni? 17:54, 25.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%