Zamknij
REKLAMA

Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński otrzymał negatywną ocenę

11:34, 30.06.2022 | Mariusz Sieraczkiewicz
Skomentuj
REKLAMA

W minioną środę odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, na której jednym z głównych tematów była analiza wykonania budżetu za poprzedni rok.

Po przeczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach głos ponownie zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Bobkowska, która przedstawiła nowe materiały mogące zmienić podejście do głosowania.

Radna Bobkowska podzieliła się wynikiem kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Pomorski Urząd Wojewódzki, której przedmiotem była prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa w wybranych rozdziałach i paragrafach.

Burmistrz oceniony negatywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński otrzymał negatywną ocenę. Gmina Kartuzy jest jedynym samorządem w województwie pomorskim, który otrzymał negatywną ocenę w zakresie kontroli w latach 2020-2021.

Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, oceniono jak należy podkreślić pomimo składanych wyjaśnień negatywnie, w toku kontroli stwierdzono 13 nieprawidłowości i uchybień, Wojewoda Pomorski wydał 6 zaleceń.

Uzasadnienie oceny negatywnej w protokole pokontrolnym zawiera między innymi następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Zarzut mieszczący się w katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych przez nieterminowe odprowadzenie na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań gminy przez GOPS w Kartuzach. Ponadto w jednostce podległej burmistrzowi brakowało zarządzenia wewnętrznego z zakresu polityki rachunkowości mającego na celu zapobieżenie nieterminowym przekazywaniem dochodów budżetowych. Reasumując Burmistrz Kartuz nie sprawował należytego nadzoru nad jednostką organizacyjną tj. GOPS, naruszając art. 255 ustawy o finansach publicznych.

2. Nie dochowano należytej staranności w dokumentach dotyczących przeprowadzenia przez jednostkę postępowań przetargowych polegających na złożeniu fałszywego oświadczenia przez pracownika GOPS tj. Panią M. Gruba, która uprzednio była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych w spółdzielni socjalnej pn. „Kaszubska Ostoja” i jednocześnie brała udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na rzecz tejże spółdzielni. Zarzut ten stanowi naruszenie art. 17 ust. 2 prawo zamówień publicznych.

3. Kolejną nieprawidłowością było brak sprawowanego nadzoru ze strony burmistrza Kartuz nad prawidłowością sporządzania sprawozdawczości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W formularzach nie wykazywano kwot nadpłat ani pozostałych zaległości budżetowych dotyczących wpływów z usług opiekuńczych. Zatem składane sprawozdania budżetowe jednostki nie były zgodne z ewidencją księgową tj. stanem faktycznym.

Pismem z dnia 17 listopada 2021 roku burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński zwrócił się wyjaśnieniami do wystąpienia pokontrolnego, które to jednakże nie uzyskały aprobaty ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ostatecznie działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli , oceniono jak należy podkreślić pomimo składanych wyjaśnień negatywnie, w toku kontroli stwierdzono 13 nieprawidłowości i uchybień. Wojewoda Pomorski wydał 6 zaleceń.

Wyjaśnienia Urzędu

Burmistrz Gołuński na te informacje zareagował w sposób chamski stwierdzając, że „Pani Bobkowska nie rozumie tego co przed chwilą przeczytała”. Wywołało to powszechne oburzenie obecnych na Sali.

Włodarz Kartuz tradycyjnie już "pokazał kto tu rządzi" i bezpardonowa zaatakował radną Bobkowską. Nie pierwszy zresztą raz. Jak widać, brak argumentów burmistrz kompensuje sobie atakiem na innych.

Kartuzy nie mają szczęścia do obecnej władzy, która jest coraz bardziej ordynarna i agresywna. Czego boi się burmistrz?

Oprócz tego Burmistrz Gołuński zaczął rzucać ogólnikami, że wszystko zostało wyjaśnione i naprawione, ale nie podawał żadnych szczegółów. Pani Burmistrz Biankowska powiedziała także, że pani kierownik GOPSu nie wiedziała jaki dokument podpisuje! Tak tłumaczyć to może się dziecko z podstawówki, a nie pani kierownik pracująca w poważnej instytucji. Radny Tyberiusz Kriger zauważył, że GOPS posiada własną obsługę prawną, która powinna takim sytuacjom zapobiegać.

Burmistrz Gołuński postawione zarzuty i nieprawidłowości tłumaczył także tym, że założona spółdzielnia socjalna to rozwiązanie innowacyjne wręcz na skalę całego kraju! Tymczasem takich Spółdzielni świadczących usługi opiekuńcze jest w całym kraju ponad 100. Nie jest to więc żadne nowe rozwiązanie.

Zadziwiające jest także to, że Urząd w żaden sposób nie odniósł się do zarzutu polegającego na nieterminowym odprowadzaniu dochodów budżetowych przez GOPS na rachunek Urzędu Miejskiego w Kartuzach i finalnie do budżetu państwa. Opóźnienia te miały przekroczenia ustawowych terminów od 3 do nawet 54 dni, a taka sytuacja zdarzyła się aż 25 krotnie w trakcie objętym badaniem roku! Nadal nie wiemy co było powodem tych opóźnień.

Nie została także przedstawiona informacja w jaki sposób został poprawiony nadzór w zakresie przeprowadzanych postępowań przetargowych tak, aby dokumentacja przetargowa sporządzana była ze starannością i zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

To są bdzety!” – W obronie Burmistrza Kartuz stanęła radna z jego obozu Halina Steinka, która stwierdziła, że te wykazane zarzuty i nieprawidłowości nie stanowią żadnego problemu. W pewnym momencie stwierdziła: „a nie mówmy o jakiś bzdetach”.

Radny Tyberiusz Kriger stanowczo się temu sprzeciwił, gdyż mówimy o wydatkowaniu środków publicznych, a GOPS obraca w Gminie Kartuzy środkami rzędu bagatela 87 milionów złotych, które stanowią 37% wartości całego budżetu Gminy Kartuzy.

Po zachowaniu radnej Steinka widać, kto rządzi Kartuzami...

Jeśli rażące uchybienia w obszarze finansów są dla stronniczki burmistrza bzdetami, to aż strach pomyśleć jakie podejście ma ta pani do innych problemów mieszkańców Kartuz, czy w ogóle je zauważa, czy w ogóle wie gdzie patrzeć?

Takie zachowanie to przyzwolenie na łamanie prawa i nieprawidłowe zarządzanie finansami publicznymi.

Teraz już wiadomo skąd wzięła się lokomotywa likwidująca miejsca parkingowe!

Ostatecznie radni stosunkiem głosów 12 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujące zdecydowali o udzieleniu Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Mimo złego zarządzania miastem i gminą poplecznicy burmistrza dali mu absolutorium. I tak Kartuzy pogrążają się dalej...

Polecamy lekturę Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Pomorskiego

https://mlodagdynia.pl/upload/PDF/Wyst%C4%85pienie_pokontrolne_UM_Kar.pdf

(Mariusz Sieraczkiewicz)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

obciachobciach

2 0

Totalnie bezsensowne szastanie pieniędzmi wyborców to ostatnio cecha szczególna Kartuz Okazuje się że nie jest to samodzielne działanie burmistrza w tej kwestii ma pełne poparcie zastępu wiernych radnych Na sesja absolutoryjnej odnosiło się wrażenie że to burmistrz i jego zwolennicy udzielali absolutorium pozostałym radnym 13:58, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%