Zamknij
REKLAMA

Czy korty tenisowe Arki staną się zabytkiem?

13.06, 19.09.2022 Mariusz Sieraczkiewicz za: Wszystko dla Gdyni. Wojciech Ogrodnik/FB
Skomentuj
REKLAMA

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdyni podjęło kolejną inicjatywę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania Rezerwatu Kępa Redłowska. Po zakończonej sukcesem walce mieszkańców o ochronę terenu po dawnych basenach na Polance Redłowskiej, postanowiliśmy ochronić teren kortów tenisowych Arki.

Działanie Stowarzyszenia Wszystko dla Gdyni pokazuje, że mieszkańcy nie dają wiary zapewnieniom prezydenta Wojciecha Szczurka, który przecież ogłosił, że do póki będzie sprawował funkcję, nie sprzeda Polanki Redłowskiej.

Nie uwiecznił jednak tej deklaracji na piśmie!

Środowiska i osoby od lata toczące bój o zachowanie społecznego charakteru Polanki wolą dmuchać na zimne i stąd inicjatywa obwarowania "zabytkowością" historycznych kortów klubu tenisowego Arka.

Aktualna wersja planu miejscowego dopuszcza tam bowiem zarówno budowę hotelu, jak i zagospodarowanie całości zabudową apartamentową.

Wojciech Ogrodnik, przedstawiciel Stowarzyszenia złożył w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków formalny wniosek o wpis do rejestru zabytków.

W ocenie Stowarzyszenia ochronie prawno-konserwatorskiej, ustalonej w decyzji o wpisie Forum Sportowego do rejestru zabytków, powinny podlegać:

1) teren Forum Sportowego w granicach działek ewidencyjnych nr: 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096 oraz działki nr 2095 we fragmencie, obecnie zagospodarowany i użytkowany jako korty tenisowe nr 4, 5 i 6,

2) historyczna nazwa własna tego obszaru: „Forum Sportowe”.

3) sama koncepcja Forum Sportowego jako założenia urbanistycznego.

4) historyczne rozplanowanie (usytuowanie) poszczególnych obiektów na obszarze Forum Sportowego, tworzących określoną spójną całość jako zespół sportowy.

5) współzależność zabudowy, zieleni i otwartej przestrzeni w wyznaczonych granicach Forum Sportowego.

6) panorama i wartości widokowe (ekspozycja czynna i bierna) zespołu Forum Sportowego;

7) zachowanie funkcji sportowej i rekreacyjnej terenu, zabezpieczone zakazem zmiany przeznaczenia terenu i zakazem zabudowy o wysokości wyższej niż 7 m.

Wojciech Ogrodnik tak uzasadnia wniosek

W zapisach projektu planu miejscowego pominięto historyczne i współczesne znaczenie tego terenu dla mieszkańców Gdyni i historii Polski. Lokalizacja nad morzem reprezentacyjnych funkcji sportowych i kulturalnych była ideą urbanistyczną przedwojennych projektantów pierwszego planu zabudowy Gdyni pod kierunkiem wybitnego urbanisty Adama Kuncewicza.

Wybudowane na podstawie tego planu w 1932 roku „Forum Sportowe”, jako miejsce reprezentacyjne dla całego kraju było świadkiem wielu ważnych wydarzeń jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. Były to przede wszystkim ważne wydarzenia sportowe, ale również o charakterze patriotycznym. Ich uczestnikami i organizatorami były osoby zasłużone w historii polskiego sportu oraz dla polskiej kultury, szczególnie w okresie II RP.

W 1933 roku na terenie stadionu Forum Sportowego wystawiono przygotowany z wielkim rozmachem spektakl patriotyczny pt. „Opowieść Bałtycka”, w reżyserii Ireny Solskiej. W 1939 roku na kortach Forum Sportowego odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski z udziałem Jadwigi Jędrzejowskiej i Józefa Hebdy. Po wojnie na kortach Arki rozgrywano dziesiątki imprez rangi międzynarodowej z udziałem wybitnych tenisistów i zawodniczek z całego świata.

Na ochronę zasługuje historyczna tradycja tego miejsca oraz jego unikalne walory przestrzenne i krajobrazowe. „Wystąpiły” one jako plenery w filmie „Do widzenia, do jutra” z 1960 roku, w którym wystąpili m.in. Zbigniew Cybulski i Roman Polański. Bliskość morza i terenów leśnych Rezerwatu Przyrody sprawia, że mamy w Gdyni jedne z najpiękniej położonych kortów tenisowych w Europie. Forsowana w projekcie planu zagospodarowania intensywna zabudowa bezpowrotnie zmieni utrwalony charakter oraz kontekst przestrzenny Forum Sportowego i całego terenu.

Od dłuższego czasu odbieraliśmy wiadomości od zaniepokojonych losami terenów dawnego Forum Sportu, dziś potocznie zwanymi Kortami Tenisowymi. Wobec wagi oraz unikalności tego terenu uważamy, że Wojewódzki Konserwator Zabytków jest najbardziej odpowiednim i kompetentnym organem, który powinien wziąć odpowiedzialność za określenie ram i możliwości przyszłego zagospodarowania tego terenu. Terenu pozostającego od powstania miasta Gdyni miejscem rekreacyjnym i sportowym bez intensywnej zabudowy. W historii miasta zawsze pełnił funkcje sportowo reprezentacyjną.

Odbywały się na nim historyczne wydarzenia sportowe i kulturalne. Zawsze był istotnym elementem miejskiej tkanki kulturotwórczej. Był swoistym sportowym centrum wydarzeń. Dlatego złożyliśmy wniosek o wpis do rejestru zabytków województwa pomorskiego historycznego “Forum Sportowego”, czyli zespołu Miejskiego stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim i kortami tenisowymi, położonego w Gdyni przy ul. J. Ejsmonda 3, oraz o dopuszczenie Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdyni” do udziału w tym postępowaniu."

"…Teren kortów tenisowych Arki jest w ostatnim czasie przedmiotem pracy miejskich planistów, ale proces ten nie jest na tyle jawny, na ile powinien być w przypadku jednego z najważniejszych i najcenniejszych obszarów naszego miasta. Dyskusja nad jego ostatecznym kształtem nie wychodzi poza urząd oraz środowiska biznesowe dzierżawiące lub zainteresowane inwestycją w teren, natomiast mieszkańcy Gdyni są z niej wykluczeni..." - komentuje Martyna Regent.

(Mariusz Sieraczkiewicz za: Wszystko dla Gdyni. Wojciech Ogrodnik/FB)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%