Zamknij
REKLAMA

Pielęgniarki protestują. Na Pomorzu strajk nie odbył się. Oflagowano szpitale i przekazano list otwarty wojewodzie

11:01, 08.06.2021 | Mariusz Sieraczkiewicz/foto Sebastian Irzykowski/FB
Skomentuj
REKLAMA

W poniedziałek pielęgniarki i położne przystąpiły do protestu. Na Pomorzu nie odeszły od łóżek pacjentów, ale oflagowały budynki i w oświadczeniach poparły strajkujące koleżanki z całego kraju, które na dwie godziny przestały pełnić służbę medyczną.

„Protest pielęgniarek i położnych w dniu 7 czerwca polegał na oflagowaniu szpitali i przypięciu przez koleżanki i kolegów znaczków informujących o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Wojewoda Pomorski otrzymał list otwarty, którym wyjaśniamy przyczyny podjęcia protestu i prośbę o wsparcie strony społecznej w pokojowy rozwiązaniu narastającego konfliktu. Walczymy o godną pozycję naszych zawodów w systemie ochrony zdrowia, a tym samym o bezpieczeństwo pacjentów.„ - poinformował Sebastian Irzykowski ze Słupska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jest on również radnym wojewódzkim na Pomorzu z ramienia... Prawa i Sprawiedliwości.

Praktycznie wszystkie pomorskie lecznice wzięły udział w proteście. Pielęgniarki i położne tak go zorganizowały, by uniknąć komplikacji w sprawowaniu opieki medycznej nad pacjentami. Z racji prowadzonego sporu zbiorowego nie mogły one przystąpić do dwugodzinnego strajku.

„To nie jest protest polityczny. Odcinamy się od działań opozycji i Strajku Kobiet. Nie chcemy być paliwem dla działań destrukcyjnych. Różni politycy i działacze przeciwni rządowi mogą chcieć wykorzystać nasz protest do swoich partykularnych celów.

W naszych działaniach najważniejszy jest pacjent, dlatego ważna jest poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych.” - przekazał nam w rozmowie Sebastian Irzykowski.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu 9 listopada 2020 roku podjął jednogłośnie uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego.

Głównym powodem akcji strajkowej i protestów jest procedowana obecnie w Sejmie i Senacie tzw. ustawa Niedzielskiego, tj. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, pomimo licznych sygnałów od członków naszej organizacji związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warunków pracy i płacy, trwającego od wielu miesięcy stresu, przemęczenia i wypalenia zawodowego.

Zgodnie z przyjętym 18 maja 2021 roku przez Zarząd Krajowy OZZPiP harmonogramem działań W PONIEDZIAŁEK 7 CZERWCA 2021 R. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ:

 • strajki ostrzegawcze w szpitalach na terenie całej Polski – w pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły ten etap sporu zbiorowego
 • akcje solidarnościowe i manifestacje pod szpitalami, w których nie można przeprowadzić procedury dwugodzinnego strajku ostrzegawczego
 • w gotowości do drugiej fali strajków ostrzegawczych jest kilkaset szpitali objętych zakresem działania OZZPiP, w których trwają procedury sporów zbiorowych. W bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia z przedłużaniem oraz opóźnianiem rokowań i podpisywaniem protokołów rozbieżności, co uniemożliwia przejście do etapu mediacji i przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego zgodnie z prawem.

Manifestacje w centralnych miejscach miast:

 • Warszawa – 10.00-12.00 Plac Bankowy,
 • Białystok – 11.00-13.00 przed Ratuszem,
 • Bydgoszcz – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,
 • Katowice – 11.00-13.00 przed Spodkiem od strony Ronda,
 • Kielce – 9.00-11.00 przed Urzędem Wojewódzkim,
 • Kraków – 12.00-14.00 Rynek Starego Miasta,
 • Lublin – 12.00-14.00 przed Urzędem Marszałkowskim,
 • Łódź – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,
 • Olsztyn – 11.00-13.00 przed Urzędem Wojewódzkim,
 • Opole – 12.00-14.00 Plac Wolności, Pomnik Śląski,
 • Rzeszów – 10.00-12.00 rondo Dmowskiego obok Pomnika Czynu Rewolucyjnego
 • Szczecin – 12.00-14.00 przed Urzędem Wojewódzkim.

Każdy wojewoda otrzymał list otwarty podpisany przez Region Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, działających na terenie województwa.

Wcześniej, 19 maja br. przesłano List Otwarty do Posłów, w którym przedstawiły swoje postulaty:

1. Pilne określenie grup zawodowych.

2. Podniesienie wartości współczynników pracy.

3. Wykreślenie w załączniku do ustawy zapisu „wymagane” na danym stanowisku pracy.

4. Dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych.

5. Wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych w zakresie finansowania wzrostów wynagrodzeń dla podmiotów leczniczych (pracodawców).

6. Nowelizacja ustawy z dnia 27-11-2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych w art.19 ust. 1 pkt 1 w ten sposób, aby zagwarantować pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz wszystkie inne dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacane i finansowane na podstawie przepisów przejściowych OWU.

7.Uznanie pielęgniarkom i położnym każdego innego wykształcenia wyższego mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, np.zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, opieka paliatywna itd., tak jak ma to miejsce w przypadku innych zawodów.Odebrane przez pielęgniarki i położne wykształcenie musi zostać zakwalifikowane we współczynnikach pracy odpowiednio tak, jak dzieje się to w przypadku absolwentów studiów pielęgniarskich.

Swoje żądania argumentuję m.in. tak: Minister pozostał głuchy na nasze argumenty, że określanie minimalnego wynagrodzenia nie może być oparte jedynie na wykształceniu,ale powinno być wyliczone w oparciu o wartościowanie pracy,czyli doświadczenie, odpowiedzialność, warunki środowiska pracy, wysiłek psychofizyczny, złożoność pracy. Zawód pielęgniarki jest już od kilkunastu lat zawodem deficytowym, a niedobory personelu coraz bardziej się pogłębiają. Co roku z systemu ochrony zdrowia ubywa około 7500 pielęgniarek i położnych. Jeśli zapisy proponowane przez Ministra Zdrowia wejdą w życie,odpływ personelu z systemu ochrony zdrowia stanie się jeszcze większy. Absolwenci nie podejmą pracy w zawodzie, a osoby już pracujące w naszych zawodach będą szukać atrakcyjniejszego wynagrodzenia za prace lżejszą i mniej odpowiedzialną.

Pomorskie pielęgniarki 15 czerwca wybierają się do Warszawy, by uczestniczyć w ogólnopolskim proteście przed Sejmem. Pod obrady ma wtedy trafić po senackich poprawkach projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

(Mariusz Sieraczkiewicz/foto Sebastian Irzykowski/FB)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%