Zamknij
REKLAMA

Konkurs literacki "Z Orłowem w tle"

20:41, 13.10.2020 | hs za: Nasze Orłowo
Skomentuj
REKLAMA

Stowarzyszenie Nasze Orłowo ogłasza pierwszą edycję konkursu literackiego „Z Orłowem w tle”. Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej dzielnicy, którzy mają zamiłowanie do literatury oraz orłowskich krajobrazów.

"Jedną z misji naszego Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych twórców. Wiemy, że wielu mieszkańców tworzy wiersze czy opowiadania do szuflady lub dla bliskich znajomych. Zależy nam, aby piękno Orłowa odbite w literaturze pokazać światu.

Laureaci konkursu otrzymają oczywiście nagrody rzeczowe, jednak dla najlepszych autorów zamierzamy także, już po zakończeniu konkursu, zabiegać o możliwość wydania zgłoszonych prac." - zachęcają organizatorzy konkursu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Gdyni, dr Wojciecha Szczurka.

Poniżej prezentujemy Regulamin konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszania swoich dzieł literackich.

Regulamin konkursu literackiego „Z Orłowem w tle”

1. Konkurs literacki „Z Orłowem w tle”, zwany dalej „konkursem” jest organizowany przez Stowarzyszenie Nasze Orłowo oraz Księgarnię „Tak Czytam” w Gdyni we współpracy z Radą Dzielnicy Orłowo.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

I. Cele konkursu

1. Promocja miasta Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Orłowo, w tym Kolibek,

2. Promocja lokalnych twórców,

3. Promocja czytelnictwa i zainteresowania literaturą.

II. Udział w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 15 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest załączenie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie. W szczególnych przypadkach Jury konkursu może dopuścić do udziału osoby poniżej 15 roku życia.

2. Uczestnikiem konkursu staje się poprzez nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 utwór literacki w każdej z kategorii, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i nie był nagradzany w innych konkursach.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy księgarni „Tak Czytam” w Gdyni, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo oraz najbliższa rodzina członków Jury (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni).

5. Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Prace należy nadsyłać w zamkniętych kopertach/plikach opatrzonych godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć drugą kopertę/plik, opatrzoną tym samym godłem zawierającą: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon uczestnika konkursu oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.

7. Prace można składać:

a) w sposób tradycyjny: osobiście w siedzibie Księgarni „Tak Czytam” w Gdyni, osobiście do skrzynki pocztowej Stowarzyszenia Nasze Orłowo bądź listownie na adres wybranego współorganizatora.

b) online: na adres mailowy: [email protected], gdzie rolę kopert spełniać będą pliki w formacie pdf lub doc/docx, których nazwą będzie godło słowne. W takim przypadku należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osób niepełnoletnich skan/zdjęcie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie.

III. Tematyka prac konkursowych

Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu, tj. z gdyńską dzielnicą Orłowo.

IV. Forma utworów konkursowych i kategorie

1. Utwory literackie można zgłaszać w następujących kategoriach:A) proza,B) poezja.

2. W przypadku kategorii „Proza” należy zgłaszać krótkie utwory literackie nieprzekraczające 20 tys. znaków.

3. Kategoria „Proza” jest szeroka, można w niej zgłaszać utwory fabularyzowane (np. opowiadania, nowele) oraz felietony, reportaże, eseje itp.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Zgodność z tematem konkursu

2. Oryginalność prezentowanych treści

3. Walory literackie

VI. Jury konkursu

1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:

– Adam Stelmaszewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo,

– Anna Biegańska, przedstawiciel księgarni „Tak Czytam” w Gdyni.

– Henryk Wiszniowski, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Orłowo

.2. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Z obrad Jury sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół jest wewnętrznym dokumentem organizatorów i nie jest publiczny.

VII. Terminarz konkursu

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy nadesłać od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. Ma znaczenie data stempla pocztowego.

2. Do dnia 10 listopada 2020 r. Jury wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody.

3. W dniu 14 listopada 2020 r. odbędzie się uroczysta gala kończąca konkurs połączona z prezentacją nagrodzonych prac.

4. Jury konkursu zostawia sobie prawo do zmian w ww. terminarzu.

VIII. Nagrody

1. W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

2. Laureaci nagród głównych oraz wyróżnień otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Księgarnie „Tak Czytam” w Gdyni oraz pozostałych partnerów.

3. W szczególnych przypadkach Jury może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę wyróżnień. W takim przypadku powód zmniejszenia lub zwiększenia liczby wyróżnień musi zostać podany publicznie w czasie gali finałowej konkursu.

IX. Publikacje

1. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na nieodpłatne publikacje nadesłanych utworów literackich w części lub w całości przez organizatorów po zakończeniu konkursu.

2. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikacje ich imienia i nazwiska przez organizatorów w przypadku wygranej ich utworów.

3. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikacje zdjęć z gali finałowej konkursu.

4. Uczestnicy konkursu nadsyłając prace wyrażają zgodę na przechowywanie ich prac oraz danych osobowych po zakończeniu konkursu przez organizatorów w celu poszukiwania wydawców dla uczestników konkursu.

X. Dane organizatorów

Stowarzyszenie Nasze Orłowo, ul. Przebendowskich 8A, 81-543 GdyniaREGON: 381757430, NIP: [email protected]

Księgarnia Tak Czytam w Gdyni, ul. 10 lutego 19, 81-364 Gdynia

M.C. Kwadrat, A. Kisza, S. Kisza, B. Kowalik S.C., ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew.REGON: 362987193, NIP: [email protected]

Współpraca z: Rada Dzielnicy Orłowo

Do pobrania

Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych

Dołączenie podpisanej klauzuli wraz z oświadczeniem jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

(hs za: Nasze Orłowo)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA