Zamknij
REKLAMA

piątek, 14.02, godz. 15:00

Gdynia

Bilety: wolny

Gdynia od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu miasta. Efektem tych działań są architektura, przestrzenie, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne, które coraz bardziej łączą, a nie dzielą wszystkie grupy społeczne. Na przestrzeni lat zmieniało się nie tylko miasto, ale i sposób myślenia jego mieszkańców. Już po raz dwudziesty pierwszy w ramach konkursu „Gdynia bez barier” nagrodzeni zostaną ci, którzy wyróżniają się szczególną pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Celem cyklicznego konkursu „Gdynia bez barier” jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień, pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.

Konkurs odbywa się w Gdyni nieprzerwanie od 2000 roku. Na przestrzeni lat inicjatywa rozrastała się. Z początku w konkursie nagradzane były projekty związane głównie z niwelowaniem barier architektonicznych, takie jak wybudowanie podjazdów by osoba na wózku mogła ominąć przysłowiowe trzy schodki prowadzące do wejścia. Z każdą kolejną edycją wśród laureatów zaczęły pojawiać się także projekty promujące nowoczesne i postępowe zachowania i styl myślenia o niepełnosprawności.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2020 r. została ogłoszona XXI edycja konkursu „Gdynia bez barier”. Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ‘Konkurs „Gdynia bez barier” – XXI edycja’ w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać  e-mailem na adres: [email protected], bądź nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 14 lutego 2020 roku. Finał XXI edycji konkursu „Gdynia bez barier” planowany jest na maj 2020 roku.
 

Zasady konkursu:

Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
- tytuł programu i cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań,
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier”,
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego.

Do pobrania:

Regulamin_XXI

 

(hs za: UM Gdyni)


niedziela23 lutego

poniedziałek24 lutego

wtorek25 lutego

środa26 lutego

czwartek27 lutego

piątek28 lutego
pią 28 lut
10:00 - 18:00

sobota29 lutego

niedziela1 marca

poniedziałek2 marca

środa4 marca

czwartek5 marca

piątek6 marca

sobota7 marca

poniedziałek9 marca

środa11 marca

czwartek12 marca

sobota14 marca

niedziela15 marca

poniedziałek16 marca

środa18 marca

czwartek19 marca

piątek20 marca

sobota21 marca

poniedziałek23 marca

wtorek24 marca

środa25 marca

czwartek26 marca

piątek27 marca

sobota28 marca

niedziela29 marca

poniedziałek30 marca

środa1 kwietnia

piątek3 kwietnia

sobota4 kwietnia

niedziela5 kwietnia

poniedziałek6 kwietnia

wtorek7 kwietnia

środa8 kwietnia

środa15 kwietnia

czwartek16 kwietnia

piątek17 kwietnia

sobota18 kwietnia

wtorek21 kwietnia

czwartek23 kwietnia
© mlodagdynia.pl | Prawa zastrzeżone