Zamknij
REKLAMA
Sporządzanie jadłospisów, obliczanie kaloryczności posiłku, zgodnie z normami żywienia dzieci. Fachowy nadzór nad przygotowywaniem posiłków, przestrzeganie przepisów sanitarnohigienicznych w zakresie utrzymania czystości w kuchni i pomieszczeniach pomocniczych, przepisów BHP. Czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni. Stosowanie i przestrzeganie procedur HACCP. Prowadzenie zaopatrzenia placówki w artykuły żywieniowe, gospodarcze. Prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem, rozliczaniem stanów magazynowych. Naliczanie opłat za posiłki i kontrola nad opłatami za obiady szkolne.
StPr/22/1124
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

praca w terenie, praca przy komputerze, asystowanie geodecie, praca w delegacji. Możliwa praca na wysokości oraz przy dużym nateżeniu głośności
StPr/22/1122
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 3 183,74 PLN

Utrzymanie czystości i porządku wokół posesji oraz chodnika wzdłuż nieruchomości w sezonie zimowym, odśnieżanie terenu wokół posesji oraz posypywanie piaskiem i solą. Pielęgnacja roślin w ogrodzie na terenie żłobka. Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich -naprawa wyposażenia i sprzętu -malowanie itd. Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy.
StPr/22/1123
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

-Wykładanie towaru, -obsługa kasy fiskalnej.
StPr/22/1120
data rozpoczęcia pracy od 30.05.2022
wynagrodzenie od od 21 PLN

Kompletacja zamówień, paletyzacja, etykietowanie, sortowanie elementów z taśmy produkcyjnej.
StPr/22/1119
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna.
StPr/22/1126
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN

OBRÓBKA RYB, PATROSZENIE, ODGŁAWIANIE
StPr/22/1125
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

-praca biurowa administracyjna -sprawdzanie dokumentacji pod względem zgodności prawnej -wprowadzanie wniosków do systemu - przeprowadzanie spotkań i rozmów z klientamii
StPr/22/1099
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Udział w produkcji central wentylacyjnych (technologia skręcania), - Praca w gniazdach produkcyjnych na poszczególnych etapach wytwarzania urządzeń (toczenie, spawanie, podłączanie elektryczne, cięcie blach, montaż ręczny), - Bieżąca kontrola jakości, udział w realizacji planów produkcji, - Lokalizacja Skowarcz - Adres email: [email protected]
StPr/22/0979
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 000 PLN

- ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów na nieruchomości - analiza miesięczna, kwartalna, roczna wyniku finansowego nieruchomości - przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej i bilansowej
StPr/22/1114
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 3 400 do 3 600 PLN