Zamknij
REKLAMA

Stypendia Miasta Gdyni - 15 października rusza nabór wniosków

09:25, 15.10.2020 | hs za: UM Gdyni
Skomentuj
REKLAMA

Jesteś uczniem lub absolwentem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, publicznej lub niepublicznej w Gdyni lub studentem zamieszkałym w Gdyni? Jeśli tak złóż wniosek o przyznanie stypendium do 15 listopada i dołącz do grona gdyńskich stypendystów.

Zasady składania wniosków:

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem prezydent Gdyni podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miasta Gdyni na czas epidemii. Co do zasady urząd jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Sposoby złożenia wniosku:

- elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki.

- włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24. Wrzutnie na dokumenty czynne są całodobowo w dniach pon-pt.

- poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

W  polu "Numer referencyjny" proszę wpisać "OE - wniosek stypendium"

- wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 3 lub 4 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania.

Wnioski, które wpłyną po terminie będę traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Zasady ubiegania się o stypendium:

1. w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:

pobieranie nauki na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu na miejsce zamieszkania

wymagana średnia ocen

spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) - 4) warunków    przyznawana stypendiów w ramach Gdyńskiego Programy Wspierania Uzdolnionych    Dzieci i Młodzieży

złożenie wymaganych do wniosku załączników:        

a) oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego (nie świadectwa ukończenia szkoły)        

b) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (wykaz dokumentów znajduje się w §5 ust 4 pkt 2 lit. a-g warunków przyznawana stypendiów w ramach Gdyńskiego Programy Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży) uzyskane w poprzednim roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

2. przez studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni:

- wymagana średnia ocen

- nie przebywanie na urlopie, który przerywa tok studiów

- spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) – 4)  zasad przyznawania  stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

- złożenie pełnomocnictwa w sytuacji gdy, student składa wniosek przez pełnomocnika

- złożenie wymaganych do wniosku załączników:     

a) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego, a w przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające naukę na innych uczelniach lub innych kierunkach,     

b) kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę (wykaz dokumentów znajduje się w §3 ust 4 pkt 2 lit. a - d zasad przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni        

Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Stypendium Miasta Gdyni dostępne są pod pod linkiem https://tiny.pl/74qwq

(hs za: UM Gdyni)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA